fbpx

Bản tin tuyển dụng viên chức, công chức ngày 19/10/2017

811

Cập nhật tin tức tuyển dụng viên chức, công chức ngày để các bạn tham khảo.

1. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2017

* Hình thức, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 công chức nghiệp vụ kiểm sát.

* Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/11/2017.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

2. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2017

* Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu, trong đó:

– Khoa Y: 17 chỉ tiêu.

– Khoa Răng Hàm Mặt: 1 chỉ tiêu.

– Khoa Dược: 1 chỉ tiêu.

– Khoa Y tế công cộng: 2 chỉ tiêu.

– Khoa Khoa học cơ bản: 1 chỉ tiêu.

– Đơn vị huấn luyện kỹ năng: 1 chỉ tiêu.

* Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

3. UBND quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017

* Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu, trong đó:

– Sự nghiệp Y tế: 09 chỉ tiêu.

– Khối sự nghiệp khác thuộc quận 4: 05 chỉ tiêu.

– UBND phường 5: 07 chỉ tiêu.

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2017.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức đợt I năm 2017

* Hình thức, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển:

+ Xét kết quả học tập của người dự tuyển bao gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

+ Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: kiểm tra sát hạch.

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

* Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 16/10/2017 đến hết ngày 16/11/2017.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

5. Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức 2017

* Chỉ tiêu tuyển dụng: 6 chỉ tiêu, trong đó:

– Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: 3 chỉ tiêu.

– Trung tâm Thể dục thể thao: 2 chỉ tiêu.

– Văn phòng Đoàn thanh niên: 1 chỉ tiêu.

* Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian: hạn cuối là ngày 13/11/2017.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2017

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

7. Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

– Số lượng: 09 người.

– Vị trí tuyển dụng: 9 kiểm lâm viên trình độ đại học.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây


Phản hồi của bạn