fbpx

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng công chức năm 2017

638 Hà Nội

Tuyển Công chức nhà nước xin chia sẻ tới quý độc giả tin tức tuyển dụng là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 để các bạn tham khảo.

Thông tin thi công chức chi tiết:

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

_______________________

 

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-BVHTTDL ngày  07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức:

1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;

1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

2.1. Không cư trú tại Việt Nam;

2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở   giáo dục.

 1. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

II.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học:

Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy định chức danh mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Cụ thể:

 1. Về trình độ đào tạo chuyên môn: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
 2. Về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ (quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, ngạch Kế toán viên): Thí sinh sẽ hoàn thiện trước khi được bổ nhiệm vào ngạch chính thức (trong thời gian tập sự).
 3. Về chứng chỉ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên) hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (nếu có); hoặc theo từng vị trí tuyển dụng có yêu cầu trình độ ngoại ngữ riêng.
 4. Về chứng chỉ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

II.2. Số lượng, điều kiện tiêu chuẩn đối với từng vị trí tuyển dụng:

 1. Vụ Thư viện (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

1.2. Vị trí việc làm và điều kiện tuyển dụng: 01 Chuyên viên phụ trách công tác tổng hợp thống kê; theo dõi hệ thống thư viện chuyên ngành thuộc các bộ, ngành.

– Cử nhân ngành Thư viện-Thông tin (tốt nghiệp hệ chính quy; loại khá, giỏi).

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong cơ quan quản lý nhà nước.

 1. Vụ Văn hóa dân tộc (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

2.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người.

2.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách về văn hóa dân tộc ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số:

– Nam giới.

– Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn chuyên ngành Dân tộc học.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực văn hóa dân tộc từ 05 năm trở lên.

 1. b) 01 Chuyên viên tổng hợp, thu thập dữ liệu, thống kê tư liệu văn hóa dân tộc kiêm văn thư, lưu trữ:

– Nữ giới.

– Cử nhân chuyên ngành Kế toán.

– Có chứng chỉ sơ cấp nghề Văn thư, Lưu trữ.

 1. Vụ Gia đình (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

3.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người

3.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên tổng hợp, thu thập dữ liệu:

– Nữ giới.

– Cử nhân Công nghệ chuyên ngành Công nghệ sinh học.

– Chứng chỉ A2 ngoại ngữ (tương đương B), Tin học B.

 1. b) 01 Chuyên viên theo dõi công tác hợp tác quốc tế, dự án:

– Nam giới.

– Cử nhân chuyên ngành Tài chính.

– Sử dụng thành thạo tiếng Anh và ưu tiên người có bằng đại học trở lên tốt nghiệp nước ngoài.

 1. c) 01 Chuyên viên thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình:

– Nữ giới.

– Cử nhân Văn hóa chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

4.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người

4.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

– Ưu tiên người tốt nghiệp đại học thủ khoa, trình độ thạc sĩ; tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học nước ngoài.

– Ưu tiên người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực môi trường, công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 1. a) 02 Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ quản lý bảo vệ môi trường,Phòng Quản lý bảo vệ môi trường:

– Cử nhân chính quy chuyên ngành: Kinh tế; Khoa học môi trường; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

 1. b) 01 Chuyên viên theo dõi nhiệm vụ quản lý phát triển công nghệ, Phòng Quản lý phát triển công nghệ:

– Cử nhân hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế.

 1. Vụ Kế hoạch, Tài chính (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

5.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người

5.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên quản lý, giám sát nguồn vốn ODA và các nguồn tài trợ khác Phòng Chính sách:

– Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng (tốt nghiệp loại Khá trở lên).

– Ưu tiên người có 02 năm kinh nghiệm trong Quản lý nợ nước ngoài, tổng hợp triển khai thực hiện dự án ODA, dự án có vốn đầu tư nước ngoài liên quan đến  lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 1. b) 01 Chuyên viên kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế Phòng Chính sách:

– Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý công; Phát triển quốc tế.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm dự thảo văn bản và dịch văn bản quy phạm pháp luật bằng tiếng Anh; biết thêm tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Pháp; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

– Ngoại ngữ: Cử nhân hoặc đại học tại nước ngoài; Tin học B.

 1. c) 01 Chuyên viên kế toán tổng hợp, kiểm toán Phòng Kiểm tra-Quyết toán:

– Cử nhân khối các trường kinh tế (công lập hệ chính quy) chuyên ngành Kế toán kiểm toán (loại Khá trở lên).

– Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, tổng hợp báo cáo tài chính và kiểm tra quyết toán tài chính; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 1. Vụ Đào tạo (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

6.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

6.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng: Chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; chính trị và quản lý học sinh, sinh viên; hành chính văn thư.

– Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành Quản lý văn hóa.

– Ưu tiên có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

 1. Vụ Pháp chế (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

7.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người

7.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 03 Chuyên viên làm công tác pháp chế:

– Cử nhân Luật chính quy.

– Ưu tiên có 03 năm kinh nghiệm làm công tác pháp chế, pháp luật.

 1. b) 02 Chuyên viên làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

– Cử nhân Học viện Hành chính quốc gia chính quy.

– Ưu tiên có 03 năm kinh nghiệm làm công tác cải cách thủ tục hành chính.

 1. Văn phòng Đoàn Thanh niên Bộ (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

8.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người

8.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Cán bộ đoàn chuyên trách theo dõi công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, phong trào:

Nữ giới.

– Cử nhân Sân khấu – Điện ảnh chuyên ngành Nhiếp ảnh (loại Khá trở lên).

– Ưu tiên có trên 02 năm kinh nghiệm công tác Đoàn chuyên trách từ cấp huyện trở lên. Năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức, triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

 1. b) 01 Cán bộ đoàn chuyên trách theo dõi công tác kế toán, phong trào nghệ thuật, tổ chức sự kiện:

– Nam giới.

– Cử nhân ngành Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

– Ưu tiên có  kinh nghiệm công tác Đoàn, có kinh nghiệm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, có năng khiếu âm nhạc, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức, triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

 1. Văn phòng Bộ (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

9.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người

9.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên làm công tác lưu trữ Phòng Lưu trữ, Thư viện:

– Tốt nghiệp đại học (loại Trung bình Khá trở lên).

– Có chuyên ngành đào tạo hoặc chứng chỉ phù hợp vị trí dự tuyển.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

 1. b) Phòng Hành chính, Tổ chức:

–  02 Chuyên viên văn thư:

+ Tốt nghiệp đại học (loại Trung bình Khá trở lên).

+ Có chuyên ngành đào tạo hoặc chứng chỉ phù hợp vị trí dự tuyển.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

– 01 Chuyên viên hành chính:

+ Tốt nghiệp đại học (loại Trung bình Khá trở lên).

+ Có chuyên ngành đào tạo hoặc chứng chỉ phù hợp vị trí dự tuyển.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

– 01 Chuyên viên cải cách hành chính:

+ Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy, loại Giỏi).

+ Ưu tiên có bằng thạc sĩ;

+ Có kinh nghiệm công tác cải cách hành chính từ 02 năm trở lên.

 1. c) Phòng Tài vụ, Kế toán:

– 01 Chuyên viên kế toán tài sản:

+ Cử nhân chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng; Kinh doanh thương mại (loại Trung bình Khá trở lên).

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

– 01 Chuyên viên kế toán:

+ Cử nhân chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng; Kinh doanh thương mại (loại Trung bình Khá trở lên).

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

 1. 02 Chuyên viên làm công tác quản trị tại Phòng Quản trị:

Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế; Kỹ thuật công nghệ điện (loại Trung bình Khá trở lên).

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

 1. e) Phòng Cổng thông tin điện tử:

– 01 Chuyên viên tổng hợp

+ Cử nhân chuyên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn (loại Trung bình Khá trở lên).

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

-. 02 Chuyên viên quản trị hệ thống mạng và phần mềm tác nghiệp:

+ Cử nhân ngành: Điện tử viễn thông; Hệ thống thông tin quản lý (loại Trung bình Khá trở lên).

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

 1. Cục Công tác phía Nam (Địa chỉ số 170 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

10.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người

10.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên Văn phòng Cục:

Cử nhân chuyên ngành Hành chính học hoặc các ngành Xã hội.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí tuyển dụng.

 1. b) 01 Kế toán viên Phòng Kế toán – Tài chính:

– Cử nhân chuyên ngành Kế toán.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí tuyển dụng.

 1. c) Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp:

– 01 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa, gia đình:

+ Cử nhân chuyên ngành Văn hóa hoặc các ngành Xã hội.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí tuyển dụng.

 1. d) 01 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thể thao:

– Cử nhân ngành Thể dục thể thao.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí tuyển dụng.

đ) 01 Chuyên viên phụ trách lĩnh vực du lịch:

– Cử nhân chuyên ngành Du lịch.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí tuyển dụng.

 1. Cục Di sản văn hóa (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

11.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người

11.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng: Chuyên viên quản lý di sản văn hóa phi vật thể, theo dõi công tác: Quản lý hồ sơ, dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, thẩm định các dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, Phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể:

– Nam dưới 35 tuổi.

– Cử nhân ngành Khoa học xã hội và nhân văn trở lên.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Chứng chỉ A2 ngoại ngữ, Tin học B.

 1. Cục Nghệ thuật biểu diễn (Địa chỉ số 32 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội)

12.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người

12.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên Tổng hợp, thi đua, khen thưởng Văn phòng Cục:

– Cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý văn hóa.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 1. b) 01 Chuyên viên Phòng Nghệ thuật:

– Cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý văn hóa.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 1. c) 02 Chuyên viên Phòng Quản lý biểu diễn:

– Cử nhân chính quy chuyên ngành Luật hoặc Quản lý văn hóa.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 1. d) 01 Chuyên viên Phòng Văn học:

– Cử nhân chính quy chuyên ngành Văn học.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 1. Cục Điện ảnh (Địa chỉ số 147 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội)

13.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người

13.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) Văn phòng Cục:

–  01 Chuyên viên Văn thư:

+ Cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Pháp.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– 01 Chuyên viên Pháp chế:

+ Cử nhân ngành Luật.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác pháp chế về điện ảnh 02 năm trở lên.

– 01 Chuyên viên Hợp tác quốc tế:

+ Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác hợp tác quốc tế  trong lĩnh vực điện ảnh 01 năm trở lên.

+ Ngoại ngữ trình độ Đại học.

– 01 Chuyên viên Tổng hợp:

+ Cử nhân ngành Lý luận phê bình điện ảnh.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác tổng hợp phù hợp với vị trí tuyển dụng.

 1. b) 01 Chuyên viên Nghệ thuật Phòng Nghệ thuật:

– Cử nhân ngành Biên kịch điện ảnh hoặc ngành Lý luận phê bình điện ảnh.

– Ưu tiên có kinh nghiệm công tác chuyên môn về điện ảnh 02 năm trở lên.

 1. c) 01 Chuyên viên Kinh tế Phòng Kinh tế, Kỹ thuật:

– Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng hoặc Cử nhân ngành Kinh tế.

– Ưu tiên có kinh nghiệm công tác kinh tế trong lĩnh vực điện ảnh 02 năm trở lên.

 1. Cục Bản quyền tác giả (Địa chỉ số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội)

14.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 người

14.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên Hành chính tổng hợp – Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Cục:

– Nữ giới.

–  Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

– Ưu tiên người đã có kinh nghiệm thực tế công tác hành chính tổng hợp – kế hoạch, tài chính.

 1. b) 03 Chuyên viên quản lý quyền tác giả, quyền liên quan Phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan:

– Cử nhân chuyên ngành Luật.

– Ưu tiên người có bằng tốt nghiệp loại Giỏi, bằng Thạc sĩ.

 1. c) 01 Chuyên viên quản lý công nghiệp văn hóa Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa:

– Nam giới.

– Cử nhân Kinh tế.

– Ưu tiên người có bằng Thạc sĩ.

 1. Cục Văn hóa cơ sở (Địa chỉ số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

15.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người

15.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng Phòng Nghệ thuật quần chúng:

– Cử nhân chuyên ngành Quản lý văn hóa hoặc chuyên ngành Luật.

– Ưu tiên bằng tốt nghiệp loại Giỏi; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

 1. b) 01 Chuyên viên tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội Phòng Quản lý hoạt động lễ hội:

– Cử nhân chuyên ngành Quản lý văn hóa.

– Ưu tiên bằng tốt nghiệp loại Giỏi; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

 1. c) 01 Chuyên viên tham mưu công tác hướng dẫn tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quần chúng Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở:

– Cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu.

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động Liên hoan, dàn dựng chương trình, trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, có trình độ Thạc sĩ.

 1. d) 01 Chuyên viên tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, Phòng Quảng cáo:

– Nam giới.

– Cử nhân chính quy tập trung chuyên ngành Luật.

–  Ưu tiên tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Đã có thời gian làm việc từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực pháp lý.

đ) 01 Chuyên viên tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động  thiết chế văn hóa cơ sở, Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở:

– Cử nhân chuyên ngành Khoa học, Xã hội và Nhân văn (loại Khá trở lên).

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

 1. e) 01 Thủ quỹ, Phòng Kế toán, Tài chính:

– Nữ giới.

– Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.

– Ưu tiên người đã từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực công tác tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 1. g) 01 Chuyên viên tham mưu xây dựng văn bản quản lý nhà nước về lối sống, nếp sống văn hóa, Phòng Xây dựng đời sống văn hóa:

– Cử nhân các chuyên ngành Khoa học xã hội nhân văn.

– Ưu tiên người có kinh nghiệm, người có bằng Thạc sĩ trở lên.

 1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Địa chỉ số 38 Cao Bá Quát, quận Ba Ðình, Hà Nội)

16.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người

16.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên theo dõi mảng mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân chuyên ngành mỹ thuật (hệ chính quy, loại khá trở lên).

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên.

 1. b) 01 Chuyên viên theo dõi mảng Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân chuyên ngành nhiếp ảnh (hệ chính quy, loại khá trở lên).

– Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên và có khả năng về công nghệ thông tin.

 1. Tổng cục Thể dục thể thao (Địa chỉ số 36 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội)

17.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người

17.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) 01 Chuyên viên tham mưu về quản lý, phát triển các môn Đấu kiếm, Vụ Thể thao thành tích cao I:

– Cử nhân Thể dục thể thao.

– Ưu tiên người có 02 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên hoặc từng là vận động viên đội tuyển quốc gia.

 1. b) 01 Chuyên viên tham mưu về quản lý, phát triển môn thể thao Bơi lặn và 01 Chuyên viên tham mưu về quản lý, phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp, Vụ Thể thao thành tích cao II:

– Cử nhân Thể dục thể thao.

– Ưu tiên người có 02 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên hoặc từng là vận động viên đội tuyển quốc gia.

 1. c) 01 Chuyên viên tham mưu về công tác thể dục thể thao trong trường học, Vụ Thể thao quần chúng:

– Cử nhân Thể dục thể thao.

– Ưu tiên người có 02 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý thể dục thể thao quần chúng.

 1. d) Văn phòng Tổng cục:

– 02 Chuyên viên tổng hợp:

+ Cử nhân Thể dục thể thao.

+ Ưu tiên người có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao.

– 01 Chuyên viên phòng pháp chế:

+ Cử nhân Luật.

+ Ưu tiên người có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể dục  thể thao.

– 01 Chuyên viên phòng Thi đua tuyên truyền:

+ Cử nhân chuyên ngành chính trị hoặc Tâm lý giáo dục.

+ Ưu tiên người có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể dục  thể thao.

– 01 Chuyên viên phòng Hành chính – Quản trị:

+ Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc Khoa học quản lý

+ Ưu tiên người có 01 năm kinh nghiệm công tác.

– 01 Kế toán viên:

+ Cử nhân chuyên ngành Kế toán.

+ Ưu tiên người có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể dục  thể thao.

đ) 01 Chuyên viên xúc tiến phát triển các chương trình dự án hợp tác quốc tế về thể dục thể thao với các nước khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, Vụ Hợp tác quốc tế:

– Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại.

– Ưu tiên người đào tạo ở nước ngoài và có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao.

– Cử nhân tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân nước ngoài (sử dụng tiếng Anh).

 1. e) 01 Chuyên viên tham mưu về quản lý nhà nước đối với các hội thể thao quốc gia, Vụ Tổ chức cán bộ:

– Cử nhân Thể dục thể thao.

– Ưu tiên người có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thể dục   thể thao.

 1. Tổng cục Du lịch (Địa chỉ số 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

18.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người

18.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

– 02 Chuyên viên làm công tác tài chính:

+ Cử nhân trở lên ngành Kế toán hoặc Tài chính (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung).

+ Nam giới; Tuổi không quá 35.

+ Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc.

+ Chứng chỉ B1 ngoại ngữ.

– 01 Chuyên viên làm công tác thống kê:

+ Cử nhân trở lên ngành Kinh tế (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung).

+ Tuổi không quá 35.

+ Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc.

+ Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc.

+ Chứng chỉ B1 ngoại ngữ.

 1. b) 02 Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân trở lên ngành: Du lịch, Kinh tế đối ngoại hoặc Quan hệ quốc tế (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung).

– Ngoại ngữ: Thành thạo nghe nói, đọc, viết, dịch ở mức độ chuyên nghiệp một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha.

– Ưu tiên: Người đào tạo ở nước ngoài; có kinh nghiệm làm việc trong    lĩnh vực.

– Chứng chỉ C2 ngoại ngữ.

 

 1. c) 03 Chuyên viên Vụ Lữ hành:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân trở lên chuyên ngành: Du lịch, Kinh tế (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung)

– Ngoại ngữ: Thành thạo nghe nói, đọc, viết, dịch ở mức độ chuyên nghiệp một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc;

– Ưu tiên: Người đào tạo ở nước ngoài; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch.

– Chứng chỉ C2 ngoại ngữ.

 1. d) 03 Chuyên viên Vụ Khách sạn:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân trở lên ngành Quản lý khách sạn (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung).

– Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh;

– Ưu tiên: Người đào tạo ở nước ngoài; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch; có trình độ trên đại học; biết thêm ngoại ngữ khác ngoài ngoại ngữ đăng ký.

– Chứng chỉ C1 ngoại ngữ.

 1. e) 02 Chuyên viên Vụ Thị trường du lịch:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân trở lên ngành: Du lịch, Kinh tế, Marketing  (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung).

– Ngoại ngữ: Thành thạo nghe nói, đọc, viết, dịch ở mức độ chuyên nghiệp một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc.

– Ưu tiên: Người đào tạo ở nước ngoài; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch.

– Chứng chỉ C2 ngoại ngữ.

 1. g) 01 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ:

– Tuổi không quá 35.

– Cử nhân trở lên ngành: Kinh tế, Du lịch, Luật (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung).

– Ngoại ngữ: Một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc.

– Ưu tiên: người có kinh nghiệm làm việc.

– Chứng chỉ B1 ngoại ngữ.

 1. h) Văn phòng Tổng cục:

– 01 Chuyên viên hành chính

+ Tuổi không quá 35.

+ Cử nhân trở lên ngành: Hành chính, Văn thư lưu trữ.

+ Ngoại ngữ: Một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc;

+ Ưu tiên: người có kinh nghiệm làm việc.

+ Chứng chỉ B1 ngoại ngữ.

– 01 Chuyên viên pháp chế:

+ Tuổi không quá 35.

+ Cử nhân trở lên ngành: Luật, Báo chí (Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung)

+ Ngoại ngữ: Một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc.

+ Ưu tiên: người có kinh nghiệm làm việc.

+ Chứng chỉ B1 ngoại ngữ.

 1. Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Địa chỉ số 01 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

19.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người

19.2. Vị trí việc làm và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

 1. a) Văn phòng:

– 01 Chuyên viên văn thư phòng Hành chính – Quản trị:

+ Cử nhân ngành Văn thư lưu trữ.

+ Có chứng chỉ văn thư.

– 01 Kế toán viên phòng Kế toán::

+ Cử nhân ngành Tài chính – kế toán.

+ Có chứng chỉ kế toán viên.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm công tác kế toán 2 năm trở lên.

– 01 Chuyên viên phòng Hạ tầng, Văn phòng:

+ Kỹ sư xây dựng, giao thông.

 1. b) 01 Chuyên viên Ban Kế hoạch Tài chính:

– Cử nhân ngành Tài chính – kế toán.

 1. c) 01 Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ:

– Cử nhân ngành: Hành chính, Quản trị nhân lực, Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn.

 1. d) 01 Chuyên viên Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư:

– Cử nhân ngành: Ngoại ngữ, Kinh tế, Ngoại giao.

 1. e) 01 Chuyên viên Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường:

– Cử nhân ngành địa chính, quản lý đất đai, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 1. Đơn đăng ký dự thi tuyển công chức (theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV);
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4×6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao giấy khai sinh;
 4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, gồm;
 5. a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (đối với các trường hợp thí sinh tốt nghiệp các trường đại học nước ngoài phải có văn bản thẩm định bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 6. b) Chứng chỉ ngoại ngữ;
 7. c) Chứng chỉ tin học;
 8. d) Các loại văn bằng khác do yêu cầu điều kiện của vị trí dự thi tuyển;
 9. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 10. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
 11. Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận). Hai ảnh cỡ 4×6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi đủ họ tên và ngày sinh phía sau ảnh;

Hồ sơ của thí sinh dự thi bỏ vào túi hồ sơ. Ngoài bì ghi rõ các thông tin: Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại; Vị trí đăng ký dự tuyển tại cơ quan, tổ chức; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Các thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; Trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả thi; Trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, công chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

 1. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Các thí sinh nộp hồ sơ về địa chỉ đơn vị mình đăng ký dự thi và trong giờ hành chính. Không hoàn trả lại hồ sơ không đủ điều kiện dự thi.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

Người dự thi tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi theo hình thức thi, thời gian thi và nội dung thi như sau;

 1. Các môn thi, hình thức thi, nội dung và thời gian thi

1.1. Môn kiến thức chung:

– Hình thức thi: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

– Thời gian thi: 180 phút.

1.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm trên giấy 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thời gian thi: Thi viết: 180 phút; Thi trắc nghiệm: 45 phút.

Trường hợp thí sinh dự thi một số ngạch chuyên viên có yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, thì môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Hình thức thi và nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học sẽ được xây dựng để phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

1.3. Môn ngoại ngữ:

– Hình thức thi: Thi viết hoặc thi vấn đáp; chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

– Thời gian thi: Thi viết thời gian 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút;

1.4. Môn tin học văn phòng:

– Hình thức thi: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.

– Thời gian thi: 45 phút.

 1. Điều kiện miễn môn thi ngoại ngữ và môn tin học văn phòng

Người đăng ký dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

2.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

(Riêng các thí sinh đăng ký thi tuyển vào Tổng cục Du lịch không miễn thi ngoại ngữ và có phần thi phỏng vấn bằng ngoại ngữ đối với các vị trí việc làm yêu cầu ngoại ngữ trình độ C1 trở lên)

2.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 1. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
 2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
 3. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

 

 1. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
 2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển;

Giấy tờ xác nhận để xét hưởng các chế độ ưu tiên của thí sinh phải nộp cùng hồ sơ dự tuyển.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI

Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch..

Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ và trao đổi: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (điện thoại 04.39498718)./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các cơ quan, đơn vị tham gia thi tuyển;

– Văn phòng Bộ (để thông báo);

– Báo Văn hóa (để thông báo);

– Lưu: VT, Vụ TCCB (PN6).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Phượng

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn/


Phản hồi của bạn