fbpx

Trường mầm non Hoa Hồng tuyển dụng giáo viên năm 2017

1104 Vĩnh Phúc

Tuyển Công chức xin chia sẻ tới các bạn thông tin tuyển dụng về Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng năm 2017 để các bạn tham khảo.

Thông tin tuyển dụng công chức viên chức chi tiết:

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng năm 2017

———————–

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ viên chức;

– Căn cứ văn bản số 9467/UBND-TH1 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm nan;

– Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-CT ngày 21/4/2016 của  UBND tỉnh “ Giao số lượng người làm việc trong các đơn vụ sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2018;

– Căn cứu văn bản số 86/SNV-CCVC ngày 19/1/2017 của Sở Nội vụ “ V/v thẩm định kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo”.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non Trường mầm non Hoa Hồng năm 2017 như sau :

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Mục đích: Việc tuyển dụng giáo viên nhằm tuyển chọn, bổ sung giáo viên cho Trường mầm non Hoa Hồng tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non của tỉnh.
 3. Yêu cầu

  – Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo nghiêm túc, khác quan, công khai,công bằng và chất lượng.

  – Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng đơn vị.

  – Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển.

 4. Phương thức và chỉ tiêu tuyển dụng
 5. Phương thức : Việc tuyển dụng giáo viên năm 2017 được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

III. TIÊU CHUẨ N , ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

 1. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

  Người dự tuyển giáo viên mầm non có đủ các tiêu chuẩn sau :

  – Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

  – Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chhir A ( đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm); trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ B ( đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên);

  – Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ A trở lên.

 2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

  a) người dự tuyển phải có các điều kiện sau :

– Người dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc tính từ ngày 28/12/2916 trở về trước hoặc có bố, mẹ, vợ hoặc chồng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc;

– Có phẩm chất, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển;

– Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vu

 1. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển :

  – Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi nhân sự;

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tào án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sử chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2017 gồm có:

 2. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ( tthao mẫu số 1 quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
 3. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4×6 có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 6 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển;
 4. .Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ có thẩm quyền chứng thực.trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt. đối với thí sinh có  nhiều văn bằng chỉ lựa chọn được 01 văn bằng để tham gia dự tuyển;
 5. giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên ,cấp theo quy định Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y Tế,có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển;

đ)   giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức(nếu   có) được cơ quan,tổ chứ có thẩm quyền chứng thực;

 1. e)    Bản sao giấy khai sinh;
 2. g)    Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú của Công an xã,phường, thị trấn nơi cư trú cấp;
 3. h) 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4×6 ghi đầy đủ họ và tên,ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và sđt cần liên hệ;

Hồ sơ dự tuyển không bán , được đăng tải trên Website của Sở  Giáo Dục và Đào Tạo Sở Nội Vụ.

 1. Quy định về thu nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển:
 2. Quy định về thu nộp hồ sơ:
 • Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng tổ chức cán bộ, sở giáo dục và đào tạo.
 • Mỗi thí sinh được đăng kí dự tuyển vào 01 hội đồng tuyển dụng  của sở Giáo dục và đào tạo hoặc của UBND huyện,thành ,thị; nếu thí sinh đăng kí tại 02 hội đồng tuyển dụng trở lên hoặc trong hồ sơ làm giả ,khai không trung thực về lí lịch,văn bằng chứng chỉ ,kết quả học tập ,hộ khẩu thường trú,chế độ ưu tiên… sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.
 • Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.
 • Thí sinh phải trực tiếp đến nộp tại nơi đăng kí dự thi; trường hợp ủy quyền cho người khác đến nộp phải có đủ thủ tục ủy quyền theo quy định (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).
 • Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng kí dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển và xét tuyển lần sau.
 • Người trúng tuyển trong kì tuyển dụng phải xuất chình bản chính các văn bằng,chứng chỉ ,bảng điểm,sổ hộ khẩu để đối chiếu ,kiểm tra.
 1. b) Phí dự tuyển:

Phí dự tuyển thực hiên theo thông tư số 228/2016 TTBTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu,nộp , quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch,thăng hạng công chức , viên chức. Dự kiến : 500.000 đồng / thí sinh.

 1. MÔN THI ,NỘI DUNG,HÌNH THỨC THI.
 2. Môn thi :

a.Thi kiến thức chung;

b.Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;

 1. Thi ngoại Ngữ;
 2. Thi tin học văn phòng.
 3. Nội dung và hình thức thi:
 4. a) Thi kiến thức chung: thi viết, thời gian làm bài 120 phút.

Nội dung thi: Luật Viên chức; Luật giáo dục; Điều lệ trường mầm non; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 1. b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

– Phần thi viết: thời gian 180 phút; Nôi dung thi theo ngành học đăng ký dự tuyển.

– Phần thi thực hành: Soạn giáo án 01 tiết học trong nội dung Chương trình cấp học; Thời gian thi: 90 phút

 1. c) Thi ngoại Ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, thi 1 trong 5 thứ tiếng : Anh ,Nga, Pháp ,Đức, Trung Quốc:

– Đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên: thi trình độ bậc 2 hoặc trình độ B.

– Đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm: thi trình độ bậc 1 hoặc trình độ bậc A d) Thi tin học văn phòng: thi trắc nghiệm thời gian 30 phút, trình độ A.

3.Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, Tin học văn phòng.

 • Điều kiện miễn thi ngoại ngữ:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Điều kiện miễn thi tin học văn phòng:
 • Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tin học thì được miễn thi tin học văn phòng.
 1. CÁCH TÍNH ĐIỂM
 2. Các bài thi được chấm theo thang điểm 100.
 3. Điểm các bài thi được tính như sau:
 4. Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
 5. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:
 • Phần thi viết tính hệ số 1;
 • Phần thi thực hành tính hệ số 2.
 1. c) Thi ngoại ngữ: Tính hệ số 1
 2. d) Thi tin học văn phòng: Tính hệ số 1.
 3. Kết quả thi:

Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Điểm bài thi ngoại ngữ, tin học là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm là kết quả thi nói trên.

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

 1. Người trúng tuyển là người phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên và có kết quả thi cao hơn theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
 2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng các số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
 3. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
 4. Thương binh;
 5. Người hưởng chính sách như thương binh;
 6. Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

 1. e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
 2. g) Người dân tộc ít người;
 3. h) Đội viên thanh niên xung phong;
 4. i) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
 5. k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
 6. l) Người dự tuyển là nữ.
 7. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
 8.  Người trúng tuyển phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng     5. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi cho các kỳ thi tuyển dụng lần sau.

 VIII. THỜI GIAN TUYỂN DỤNG:

 1. Ban hành, thông báo công khai kế hoạch và chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: Từ ngày 20/01/2017.
 2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 06/03/2017 đến 16h30 ngày 17/03/2017.
 3. Hướng dẫn ôn tập cho thí sinh, lên danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 18/03/2017 đến 26/03/2017.
 4. Tổ chức thi: Trong 2 ngày, ngày 15 và 16/04/2017.
 5. Tổ chức làm phách, chấm thi: Từ ngày 19/04 đến ngày 12/05/2017.
 6. Thông báo điểm thi: Ngày 15/05/2017.
 7. Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 16/05/2017 đến ngày 29/05/2017.
 8. Tổ chức chấm và thông báo điểm phúc khảo: Từ ngày 30/05/2017 đến ngày 9/6/2017.
 9. Gửi kết quả chấm thi về Hội đồng: Trước ngày 12/6/2017, công khai điểm thi.
 10. Hội đồng xét, thông báo trúng tuyển: Từ ngày 13/6/2017 đến 30/6/2017.
 11. Thẩm định kết quả trúng tuyển: Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 15/7/2017.
 12. Quyết định tuyển dụng xong trước ngày 30/7/2017.
 13. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên Mầm non.

Kế hoạch được niêm yết tại Sở GD&ĐT và trên Website của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

 

Nguồn: vinhphuc.edu.vn


Phản hồi của bạn