fbpx

Hơn 200 giáo viên xin ưu tiên thi tuyển viên chức tại Quảng Nam

507

Hơn 200 giáo viên xin ưu tiên thi tuyển viên chức tại Quảng Nam là thông tin mà Tuyển công chức xin chia sẻ tới quý vị và các bạn sau đây.

Xem thêm:

Tuyển dụng công chức viên chức

Ngày 27.12, ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn – cho biết đã gửi văn bản xin cơ chế ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức cho 245 giáo viên, nhân viên địa phương đã hợp đồng lao động tại các trường học. Số giáo viên, nhân viên này do thị xã ký hợp đồng lao động đang công tác tại các trường học phải trải qua kỳ thi tuyển công chức sắp tới mới được tiếp tục công tác.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, sẽ có một bộ phận không nhỏ trong 245 giáo viên này sẽ không trúng tuyển và phải nghỉ việc, quan ngại dễ dẫn đến sự xáo trộn trong đời sống kinh tế của những người mất việc.
Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn – lý giải, khác với những địa phương khác, tại địa phương bao năm qua chỉ ký hợp đồng đúng với số lượng biên chế viên chức trong sự nghiệp giáo dục mà tỉnh giao là 2.212 người.

Trước khi có thông báo thi tuyển viên chức trong ngành giáo dục, tại địa phương tổ chức xét tuyển đặc cách biên chế viên chức như đúng thẩm quyền và đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu 245 người mới đủ chỉ tiêu 2.212 người mà tỉnh giao trước đây. Để tham khảo các thông tin về tuyển dụng viên chức giáo viên.

Trong khi đó, theo quy định thì 245 người này phải đủ điều kiện đã có hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự) mới được xét tuyển đặc cách vào viên chức theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP và Thông tư 15/2012/TT-BNV.

Tuy nhiên, trong 245 người này được địa phương hợp đồng giảng dạy phần lớn công tác trên 2 năm, nhiều người là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cơ sở… Thế nhưng, đến nay họ vẫn chưa được xét tuyển đặc cách vào viên chức.

Theo tài liệu chúng tôi có được, ngày 30.11.2015, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có thông báo kết luận chỉ đạo số 555/TB-UBND. Trong đó đề nghị từ ngày 1.1.2016, các địa phương không được ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Theo đó các giáo viên, nhân viên đang được hợp đồng từ ngày 31.12.2015 trở về trước chỉ được công tác thông qua thi tuyển viên chức.

Với 245 giáo viên, nhân viên trên thì tất cả đều được ký hợp đồng từ ngày 31.12.2015 về trước. Đáng chú ý, nhiều người trong danh sách này được UBND thị xã Điện Bàn hợp đồng lao động từ năm 2011 đến nay vẫn chưa được xét tuyển đặc cách vào viên chức.

Đặc biệt, ngày 27.9.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu tiếp tục ký văn bản số 4420/ UBND- NC về việc tuyển dụng công chức, viên chức gửi các sở ngành và các địa phương.

Trong đó, đề nghị các địa phương lập danh sách những người có đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo yêu cầu và xét tuyển trước ngày 30.10.2016, những người không trúng tuyển xét đặc cách thì thông báo thi tuyển viên chức.

Với 245 giáo viên, nhân viên kể trên, tính đến tháng 9.2016 thì nhiều người hợp đồng lao động hơn 36 tháng, thậm chí hơn 50 tháng vẫn chưa được xét tuyển vào viên chức. Đây cũng chính là những người mà UBND thị xã Điện Bàn đặc biệt nhấn mạnh và gửi tờ trình xin một cơ chế ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức sắp tới (tháng 1.2017).

Nguồn: laodong.com.vn


Phản hồi của bạn