fbpx

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2017

478 Đà Nẵng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2017 xin được chia sẻ tới các bạn để các bạn tham khảo cho việc nộp hồ sơ của mình.

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Thực hiện Quyết định số 5942/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2017 và Thông báo số 3032/TB-SNV ngày ngày 27 tháng 10 năm 2017 về tuyển dụng công chức năm 2017 tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về kế hoạch tuyển dụng công chức như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

a) Ngạch chuyên viên và tương đương: Đối tượng là hợp đồng lao động được đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 922), hợp đồng lao động được tiếp nhận, bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố, hợp đồng lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 01 (một) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển, được cơ quan, đơn vị sử dụng nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b) Những trường hợp không công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố:

– Những trường hợp có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng trước thời điểm thông báo tuyển dụng thì có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (thi tuyển vào ngạch chuyên viên và tương đương), có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 01 (một) năm trở lên (có tham gia bảo hiểm xã hội) tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển, có xác nhận thời gian công tác và kết quả làm việc của cơ quan, đơn vị sử dụng. Riêng những trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển thì không yêu cầu kinh nghiệm công tác.

– Những trường hợp không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt nghiệp ở bậc đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển của từng cơ quan, đơn vị;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; được cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, cụ thể như sau:

a) Đối với ngạch chuyên viên và tương đương

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B ngoại ngữ hoặc TOEIC 400 điểm trở lên, TOEFL PBT 400 điểm trở lên, TOEFL ITP 400 điểm trở lên, TOEFL iBT 32 điểm, IELTS 3.5 điểm trở lên). Lưu ý đối với các chứng chỉ quốc tế phải còn giá trị sử dụng trong thời gian 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ A hoặc tin học Văn phòng).

4. Đối tượng ưu tiên

a) Đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng một loại điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

c) Giấy tờ xác nhận để xét hưởng các chế độ ưu tiên của thí sinh phải nộp cùng hồ sơ dự tuyển.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng là : 03 người ( Ngạch chuyên viên).

2. Vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng :

Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động :tuyển dụng 2.

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển : Đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế lao động hoặc kinh doanh và tài chính quốc tế hoặc ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga.

Mô tả vị trí việc làm: Tổ chức điều tra cung, cầu lao động hằng năm; Tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động và đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Tham mưu tổ chức chợ việc làm.
Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội : Tuyển dụng 1.

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển : Đại học kế toán hoặc Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

Mô tả vị trí việc làm : Tham mưu về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực người có công và thanh tra an toàn lao động đối với các doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký thi tuyển công chức (theo Mẫu số 1);

– Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển (theo Mẫu số 2);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính) do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (khi trúng tuyển xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu);

– Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác, kết quả làm việc của cơ quan, đơn vị sử dụng (đối với trường hợp yêu cầu kinh nghiệm);

– Bản sao (có chứng thực) các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

– Bản ghi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (hoặc bản sao sổ bảo hiểm xã hội) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (đối với trường hợp yêu cầu kinh nghiệm);

– Quyết định tiếp nhận, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản hợp đồng lao động do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký kết (đối với trường hợp yêu cầu kinh nghiệm);

– Bản sao (có chứng thực) hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

– 02 ảnh cỡ 3x4cm (thời gian chụp ảnh không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển và ghi rõ họ và tên, năm sinh của người đăng ký thi tuyển ở phía sau ảnh);

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển.

(Mẫu đơn thi tuyển công chức, sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://www.noivu.danang.gov.vn).

Hồ sơ thí sinh đăng ký thi tuyển đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài dán “HỒ SƠ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017“, ghi rõ họ và tên, số điện thoại liên hệ của người dự thi; liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ đựng bên trong.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một cơ quan, nếu thí sinh đăng ký thi tuyển từ 02 (hai) cơ quan trở lên hoặc hồ sơ khai không trung thực, văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi, hủy bỏ kết quả thi hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tầng 20, Trung tâm Hành chính Thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Lệ phí dự tuyển: Mức thu lệ phí dự thi của mỗi thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Hình thức, nội dung thi tuyển

a) Môn thi, hình thức và thời gian thi

– Môn kiến thức chung:

+ Thi viết 01 bài, thời gian làm bài 180 phút đối với ngạch chuyên viên (và tương đương);

+ Nội dung thi: Các nội dung liên quan về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
– Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Thi viết 01 bài; thời gian 180 phút đối với ngạch chuyên viên (và tương đương);

+ Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 01 bài, thời gian 30 phút.

+ Nội dung thi: Theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 01 bài, thời gian 30 phút.

– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 01 bài; thời gian 30 phút.

– Thí sinh không đạt từ đủ 50 điểm trở lên một trong 3 bài thi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành; tin học, ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn thi) sẽ không được tham gia dự thi viết môn kiến thức chung và thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

b) Điều kiện miễn thi một số môn:

– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học: Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

2. Thời gian, địa điểm thi

Thông báo sau khi Hội đồng thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng thu nhận, tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi.

Trên đây là thông báo của Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng công chức./.

Nguồn tin: www.ldtbxh.danang.gov.vn


Phản hồi của bạn