fbpx

Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức giáo viên 2016

11273

 

Tuyển công chức xin chia sẻ tới các bạn tài liệu ôn thi công chức là Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức giáo viên 2016 để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình.

Để giúp cho việc ôn thi công chức giáo viên trở nên hiệu quả hơn chúng tôi đã biên soạn bộ tài liệu ôn thi công chức giáo viên nay dành cho cả mầm non, tiểu học, THCS và THPT bao gồm cả phần kiến thức chung, bài tập, câu hỏi thực hành đến phần cấu trúc soạn giáo án để các bạn tham khảo.

Danh mục tài liệu ôn thi công chức giáo viên mầm non, THCS và THPT 2016

1. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Giáo viên Mầm non (Full)

2. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Giáo viên Tiểu học (Full)

3. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Giáo viên THCS (Full)

4. Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức Giáo viên THPT (Full)

5. 60 đề thi và đáp án phỏng vấn công chức giáo viên THCS chất lượng (HOT)

6. 60 đề thi và đáp án phỏng vấn ôn thi công chức mầm non chất lượng (HOT)

7. Bộ đề thi và đáp án phỏng vấn ôn thi công chức tiểu học chất lượng (HOT)

8. Bộ câu hỏi phỏng vấn ôn thi công chức giáo viên (hay và chất lượng)

9. Câu hỏi môn kiến thức chung ôn thi công chức giáo viên có đáp án (chất lượng)

10. Mẫu giáo án chuẩn dành cho bài thi soạn giáo án ôn thi công chức giáo viên mầm non (HOT)

11. Cấu trúc giáo án chuẩn dành cho bài thi soạn giáo án ôn thi công chức giáo viên tiểu học (HOT)

12. Cấu trúc giáo án chuẩn dành cho bài thi soạn giáo án ôn thi công chức giáo viên THCS và THPT (HOT)

13. Hệ thống các câu hỏi ôn thi công chức (có đáp án) chất lượng và mới nhất

TẢI VỀ MÁY

  1. Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên Mầm non trọn bộ Full
  2. Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên Tiểu học gồm lý tuyết và bài tập

Phản hồi của bạn