fbpx

Trường đại học kinh tế Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017

1119 Đà Nẵng

Trường đại học kinh tế Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 là những tin tức mới nhất mà BQT Tuyển Công Chức muốn cập nhật tới quý độc giả.

Thông tin tuyển dụng viên chức chi tiết:

1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

– Khoa Marketing từ 01 đến 02 chỉ tiêu Giảng viên bộ môn Marketing.

– Khoa Kinh tế: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn kinh tế phát triển.

– Khoa thống kê tin học: 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên Bộ môn tin học quản lý.

– Khoa luật:
+ 01 Chỉ tiêu giảng viên bộ môn Luật Hành chính – nhà nước.

+ Từ 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế – dân sự

– Khoa Quản trị kinh doanh:

+ Từ 02 đến 03 chỉ tiêu giảng viên Bộ môn quản trị kinh doanh tổng quát.

+ 01 Chỉ tiêu giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

– Khoa ngân hàng: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Tài chính công

– Khoa Tài chính: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Tài chính doanh nghiêp

– Khoa Thương mại: 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn kinh doanh thương mại

– Khoa Du lịch:

+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Kinh doanh lữ hành

+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn kinh doanh khách sạn

– Khoa lý luận chính trị:

+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Hành chính công

+ 01 chỉ tiêu giảng viên bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

– Khoa kinh tế chính trị từ 01 đến 02 chỉ tiêu giảng viên bộ môn kinh tế chính trị.

– Bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành: Từ 02 đến 04 chỉ tiêu giảng viên bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành

– Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế:

+ 01 chỉ tiêu về chuyên viên hợp tác quốc tế.

+ 02 đến 04 chỉ tiêu nghiên cứu viên.

2. Thời gian nhận hồ sơ.

– Các ứng viên gửi hồ sơ về trường bằng 1 trong 3 hình thức như sau:

1. Gửi hồ sơ ứng tuyển qua đường Bưu điện về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học kinh tế, số 47 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

2. Nộp hồ sơ trực tiếp về phòng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học kinh tế trong giờ hành chính trong các ngành làm việc từ 14/04/2017 đến ngày 25/05/2017.

3. Gửi hồ sơ bằng thư điện tử dưới dạng Scan được nén thành 01 file định dạng: họ_va_ten.rar về địa chỉ mail: tochuc-hanhchinh@due.edu.vn

**** Tham khảo Tài liệu ôn thi công chức viên chức năm 2017

Thông tin cụ thể:

1/ Mẫu_Đơn xin dự tuyển

2/ Mẫu_Sơ yếu lý lịch 

Nguồn: due.udn.vn


Phản hồi của bạn