fbpx

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017

440 TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 cùng tài liệu ôn tập để mọi người tham khảo.

Thông tin tuyển dung chi tiết:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 21 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 08 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
.
– Cán sự : 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

Cụ thể:

** Tài liệu đính kèm: Tài liệu ôn tập

Nguồn tin: skdahcm.edu.vn


Phản hồi của bạn