fbpx

UBND huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non 2017

1253 Lạng sơn

UBND huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non 2017 là những tin tức mới mà chúng tôi muốn cập nhật và chia sẻ tới mọi người.

**** Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên: Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên Mầm non trọn bộ Full

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2017như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt: 27 chỉ tiêu (Chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị theo biểu đính kèm).

2. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Ngoài các điều kiện trên, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của UBND huyện và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

===> Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên: Tài liệu tin học ôn thi công chức, viên chức nhà nước

3.  Điều kiện cụ thể theo chức danh nghề nghiệp

a) Tuyển dụng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06, yêu cầu trình độ:

– Chuyên môn Trung cấp trở lên chuyên ngành Mầm non;

– Ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ A trở lên;

– Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016.

b) Tuyển dụng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.05, yêu cầu trình độ:

– Chuyên môn Cao đẳng trở lên chuyên ngành Mầm non;

– Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B trở lên;

– Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016.

c) Tuyển dụng chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.04, yêu cầu trình độ:

– Chuyên môn Đại học trở lên chuyên ngành Mầm non;

– Ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B trở lên;

– Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

6. Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:

a) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

b) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

c) 05 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển.

 (Hồ sơ theo mẫu quy định được bán tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển, cụ thể:

1. Nội dung và hình thức thi tuyển viên chức

a) Thi kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng;

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

– Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút;

– Thi thực hành, thời gian 60 phút.

c) Thi ngoại ngữ, tin học văn phòng (môn điều kiện)

– Ngoại ngữ thi viết, thời gian 60 phút;

– Tin học văn phòng thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

d) Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học văn phòng:

– Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

2. Cách tính điểm:

a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm các bài thi được tính như sau:

– Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

 c) Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp thí sinh thi ngoại ngữ và tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong cùng đơn vị cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển;

d) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

4. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

a) Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến nhận Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập mà người trúng tuyển đăng ký dự tuyển.

b) Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi UBND huyện.

c) Trường hợp người trúng tuyển không đến nhận Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định trên thì Chủ tịch UBND huyện hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

IV. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng

a) Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

3. Quy trình xét tuyển đặc cách

a) Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;

b) Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

c) Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

d) Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định.

4. Chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển

Đối với các vị trí việc làm đã có thí sinh trúng tuyển thông qua xét tuyển đặc cách, Hội đồng tuyển dụng trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển, thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Hồ sơ chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển không tính là hồ sơ nộp đã quá thời gian quy định theo thông báo tuyển dụng của UBND huyện.

V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) UBND huyện đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của UBND huyện ít nhất 02 ngày một lần để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp;

b) Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền làm đơn xin rút hồ sơ để đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác khi chưa hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;

c) Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Từ ngày thông báo tuyển dụng đến hết ngày 14/6/2017, tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn (trong giờ hành chính, ngày làm việc);

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo bằng văn bản đến thí sinh theo địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký.

4. Thu phí đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

a) Dưới 100 thí sinh đăng ký dự tuyển thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

b) Từ 100 đến dưới 500 thí sinh đăng ký dự tuyển thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

c) Từ 500 thí sinh đăng ký dự tuyển trở lên thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

d) Phúc khảo bài thi thu 150.000 đồng/bài thi.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường có chỉ tiêu tuyển dụng có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở nơi làm việc của cơ quan, đơn vị đến hết ngày 14/6/2017 (hết thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển).

2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm đăng tải Thông báo này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/bacson.

3. Trưởng Đài Truyền thanh và Truyền hình, có trách nhiệm đưa tin nội dung Thông báo này trên hệ thống phát thanh và truyền hình của huyện, ít nhất 03 lần trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Trưởng phòng Nội vụ có trách nhiệm:

a) Thực hiện niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND huyện.

b) Tổ chức tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, yêu cầu kiểm tra kỹ hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, nếu thiếu thành phần hồ sơ yêu cầu bổ sung, nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lại.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non huyện Bắc Sơn năm 2017, nếu có ý kiến thắc mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ, số điện thoại: 0253 839 268)./.

*** Tài liệu đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: langson.gov.vn


Phản hồi của bạn