fbpx

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm học 2016-2017

1242 Đà Nẵng

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm học 2016-2017thông tin tuyển dụng viên chức muốn chia sẻ tới các bạn độc giả

Xem thêm:

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên chi tiết:

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm học 2016-2017

Nguồn tin: hoavang.danang.gov.vn


Phản hồi của bạn