fbpx

UBND quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển viên chức giáo dục

718 TP Hồ Chí Minh

UBND quận 1, TP.Hồ Chí Minh tuyển viên chức giáo dục năm học 2017-2018 để các bạn tham khảo và hy vọng mọi người chia sẻ tài liệu để nhiều người biết tới.


Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017 – 2018,

Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-GDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Quận 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

I.   NGUYÊN TẮC

1. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

2. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

3. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

5. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

II.   CHỈ TIÊU, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Căn cứ biên chế được giao và Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 tuyển dụng viên chức vào các vị trí việc làm hiện còn thiếu như sau:

– GV: Mầm non : 51; Tiểu học: 77; THCS: 55; Trực Thuộc: 11

– Viên chức làm công tác văn phòng: Văn thư : 04; Thư viện: 02; Thiết bị:02; Thủ quỹ: 04 Cụ thể:

TT Trường Chuyên ngành/ Môn dự tuyển Nhu cầu tuyển dụng
A GIÁO VIÊN
I MẦM NON
1 20/10 Dạy mầm non 2
2 30/4 Dạy mầm non 3
3 Bé Ngoan Dạy mầm non 1
4 Bến Thành Dạy mầm non 3
5 Hoa Lan Dạy mầm non 8
6 Hoa Quỳnh Dạy mầm non 5
7 Lê Thị Riêng Dạy mầm non 2
8 Nguyễn Cư Trinh Dạy mầm non 3
9 Nguyễn Thái Bình Dạy mầm non 3
10 Tân Định Dạy mầm non 8
11 Tuổi Hồng Dạy mầm non 3
12 Tuổi Thơ Dạy mầm non 3
13 Phạm Ngũ Lão Dạy mầm non 7
CỘNG 51
II TIỂU HỌC
 

1

 

Chương Dương

Dạy nhiều môn 1
Âm nhạc 1
Tiếng Anh 1
Tổng phụ trách 1
 

2

Đinh Tiên Hoàng Dạy nhiều môn 2
Tiếng Anh 1
Tin học 2
3 Đuốc sống Dạy nhiều môn 3
Tổng phụ trách Đội 1
4 Kết Đoàn Dạy nhiều môn 2
Tiếng Anh 2
5 Khai Minh Dạy nhiều môn 2
Tin học 2
Tổng phụ trách Đội 1
6 Lê Ngọc Hân Dạy nhiều môn 7
Âm nhạc 1
7 Lương Thế Vinh Dạy nhiều môn 2
 

 

8

 

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Dạy nhiều môn 2
Tin học 1
Mỹ thuật 1
Tổng phụ trách Đội 1
Tiếng Anh tăng cường 1
9 Nguyễn Huệ Dạy nhiều môn 1
Tổng phụ trách Đội 1
 

10

 

Nguyễn Thái Bình

Dạy nhiều môn 6
Tiếng Anh 1
Tin học 2
Thể dục 1
Mỹ thuật 1
11 Nguyễn Thái Học Dạy nhiều môn 6
Mỹ thuật 1
 

 

12

 

 

Phan Văn Trị

Dạy nhiều môn 4
Thể dục 1
Thủ công – Kỹ thuật 1
Tin học 1
Tiếng Anh tăng cường 2
13 Trần Hưng Đạo Dạy nhiều môn 2
Tiếng Anh tăng cường 1
14 Trần Khánh Dư Dạy nhiều môn 2
Tiếng Anh 1
15 Trần Quang Khải Dạy nhiều môn 3
Tiếng Anh 1
CỘNG 77
III TRUNG HỌC CƠ SỞ
 

 

 

1

 

 

 

Chu Văn An

Ngữ văn 1
Sinh học 1
Lịch sử 1
Tiếng Anh 1
Tiếng Anh tăng cường 2
KT nữ công 1
2 Đồng Khởi Địa lý 2
Sinh học 1
3 Đức Trí Sinh hoc 1
Toán 1
KT Công nghiệp 1
 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Huỳnh Khương Ninh

Lịch sử 1
Ngữ văn 1
Giáo dục công dân 1
Vật lý 1
Toán 1
KT Công nghiệp 1
KT Nữ công 1
Âm nhạc 1
Mỹ thuật 1
Sinh học 1
 

 

 

5

 

 

 

Minh Đức

Ngữ văn 1
Toán 2
Lịch sử 1
Sinh học 2
KT Nữ công 2
Âm nhạc 2
KT Công nghiệp 1
6 Nguyễn Du Toán 1
Thể dục 1
Tin học 1
 

 

 

 

7

 

 

 

 

Trần Văn Ơn

Ngữ văn 3
Sinh học 1
Địa lý 1
Tiếng Anh tăng cường 1
Thể dục 1
Tin học 1
KT Công nghiệp 1
Tổng phụ trách Đội 1
 

8

 

Văn Lang

Địa lý 1
Lịch sử 1
Tin học 1
KT Nông nghiệp 1
9 Võ Trường Toản Sinh học 2
KT Công nghiệp 1
Tiếng Nhật 1
CỘNG 55
IV TRỰC THUỘC
1 Giáo dục Chuyên Biệt Tương Lai Dạy HS khuyết tật mầm non 2
Dạy HS khuyết tật tiểu học 2
 

2

 

Trường Bồi dưỡng Giáo dục

Hóa học 1
Dạy Mầm non 1
Vật lý 1
Dạy nhiều môn (Tiểu học) 1
3 TT Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp KT Nữ công 1
KT Công nghiệp 1
Tin học 1
CỘNG 11
TỔNG A 194
B VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
1 Mầm non
1.1 Tân Định Văn thư 1
1.2 Tuổi Thơ Thủ quỹ 1
2 Tiểu học
2.1 Trần Quang Khải Thư viện 1
2.2 Trần Quang Khải Văn thư 1
2.3 Nguyễn Thái Bình Thiết bị 1
2.4 Lương Thế Vinh Thiết bị 1
2.5 Đuốc Sống Thủ quỹ 1
2.6 Chương Dương Thủ quỹ 1
3 Trung học cơ sở
3.1 Đồng Khởi Thư viện 1
3.2 Chu Văn An Văn thư 1
3.3 Nguyễn Du Văn thư 1
3.4 Nguyễn Du Thủ quỹ 1
TỔNG B 12
TỔNG CỘNG A + B 206

III.   HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch.

– Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật

IV.   TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thì phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 tuổi đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi tính đến ngày dự tuyển);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi tính đến ngày dự tuyển).

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cu ̣ thể:

2.1. Đối với viên chức dự tuyển vị trí giáo viên Mầm non, Tiểu học, Tổng phụ trách Đội cấp tiểu học

– Có bằng tốt nghiêp trung cấp sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác trở lên phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên mầm non, tiểu học; Ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tổng phụ trách Đội cấp tiểu học: Phải đảm bảo yêu cầu chức danh giáo viên tiểu học; Đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách tại các trường Đoàn – Đội.

2.2. Đối với viên chức dự tuyển vị trí giáo viên Trung học cơ sở, Tổng phụ trách Đội cấp trung học cơ sở

– Có bằng tốt nghiêp cao đẳng sư phạm trở  lên hoặc có bằng tốt nghiệp  cao đẳng chuyên ngành khác trở lên phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng  chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tổng phụ trách Đội trung học cơ sở: Phải đảm bảo yêu cầu chức danh giáo viên trung học cơ sở; Đồng thời đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách tại các trường Đoàn – Đội.

2.3. Đối với viên chức dự tuyển vị trí nhân viên làm công tác văn phòng

– Nhân viên văn thư

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ; Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Nhân viên Thư viện

+ Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Nhân viên Thủ quỹ

+ Tốt nghiệp Trung cấp Kế toán hoặc tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành khác, có chứng chỉ đã qua lớp nghiệp vụ quỹ tiền mặt.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

– Nhân viên Thiết bị

+ Tốt nghiệp Trung cấp thiết bị hoặc tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác có chứng chỉ chuyên ngành thiết bị trường học.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Đối với xét tuyển đặc cách

– Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 và Điều 18 của Quy định kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 2 năm

– Để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng trong công tác tuyển dụng và tuyển chọn được những người thực sự có năng lực, chỉ áp dụng xét tuyển đặc cách đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

V.   HỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

Người dự tuyển chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (trong đó gồm 02 bộ hồ sơ nộp khi tham gia buổi rà soát hồ sơ theo quy trình tuyển dụng, 01 bộ hồ sơ nộp tại đơn vị được phân công công tác sau khi có kết quả trúng tuyển). Tất cả các loai hồ sơ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ  tư ̣ dưới đây. Hồ sơ của ngườ i dự tuyển gồm có :

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hiện hành và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân;

6. 02 ảnh cỡ 4×6;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

8. Đối với ngườ i dự tuyển là viên chức có quá trình công tác đúng vớ i chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đó ng BHXH trong các đơn vị trườ ng công lâp̣  , dân lập, tư thục, bổ sung:

9. Quyết điṇh nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động hoặc văn bản đồng ý cho tham gia xét tuyển viên chức ngành giáo dục Quận 1 năm học 2017 – 2018 của Thủ trưởng đơn vị đang công tác;

10. Sổ bảo hiểm xã hôị, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

11. Quyết điṇh lương hiện hưởng khi nghỉ viêc.

12. Ngườ i dự tuyển đã có quá trình công tác đúng vớ i chức danh nghề  nghiệp đăng ký dự tuyển, có  tham gia đó ng BHXH nếu trúng tuyển sẽ đươc xem xét bổ nhiêm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VI.   XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

VII.   QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Người dự tuyển nhận Mã số hồ sơ dự tuyển và đóng lệ phí dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 (số 47 Lê Duẩn – Lầu 2 – Phòng 305, Phường Bến Nghé, Quận 1), liên hệ bộ phận Tổ chức trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 20/7/2017. ĐT liên hệ: 38298757

Khi đến đăng ký, người dự tuyển mang theo giấy chứng minh nhân dân, 03 bộ hồ sơ theo quy định, các bản chính hồ sơ để đối chiếu.

2. Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: ngày 21/7/2017

3. Thời gian dự kiến tổ chức phỏng vấn: ngày 26/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017

4. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm – Số 2 bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận

5. Thời gian công bố kết quả: Dự kiến ngày 03/8/2016

6. Lệ phí xét tuyển: 400.000 đồng/ứng viên (Thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

* Lưu ý: Ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 (http://pgdquan1.hcm.edu.vn) để   kịp thời biết thông tin tuyển dụng.

*** Tài liệu  đính kèm: 

– Mẫu giấy khám sức khỏe

– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

– Mẫu sơ yếu lý lịch

Hãy like và Share Fanpage để ủng hộ BQT: 

1. https://www.facebook.com/tuyendungcongchucvienchucnhanuoc

2. https://www.facebook.com/onthicongchucchatluong

Nguồn tin: pgdquan1.hcm.edu.vn


Phản hồi của bạn