fbpx

UBND quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017

416 TP Hồ Chí Minh

UBND quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017 là thông tin tuyển dụng mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu, trong đó:

– Sự nghiệp Y tế: 09 chỉ tiêu.

– Khối sự nghiệp khác thuộc quận 4: 05 chỉ tiêu.

– UBND phường 5: 07 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2017.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận 4 (Lầu 3), Số 18 Đoàn Như Hài, phường 12, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Cụ thể:


Nguồn tin: www.quan4.hochiminhcity.gov.vn


Phản hồi của bạn