fbpx

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công Thương

1229 Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công Thương là những thông tin Tuyển Công Chức mới nhất

1. Vị trí tuyển dụng: 01 Phó Giám đốc Sở Công Thương phụ trách lĩnh vực thương mại, năng lượng.

2. Hình thức: Thi viết và trình bày Đề án

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27/02/2018.

– Địa điểm: Phòng Công chức, viên chức Sở nội vụ Bến Tre. Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.

** Xem thêm: Tuyển dụng công chức viên chức tại Bến Tre

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Nguồn: bentre.gov.vn


Phản hồi của bạn