UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

147 Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

Theo đó tổng số nhu cầu cần tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố là 973 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua thi tuyển theo quy định tại Điều 23 Luật Viên chức năm 2010, gồm các môn thi:
– Thi kiến thức chung;
– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
– Thi tin học văn phòng;
– Thi ngoại ngữ.
Thời gian tổ chức thi: Sẽ do Hội đồng thi của tỉnh thông báo cụ thể sau.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:


Phản hồi của bạn