fbpx

UBND TP Cần Thơ thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2016-2017

3906 Cần Thơ

Tuyển công chức xin chia sẻ tới các bạn thông tin về UBND TP.Cần Thơ thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2016-2017

Nội dung tuyển dụng:

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;
Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC và Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
Xét nhu cầu biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu xét tuyển viên chức năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ; có nguyện vọng làm giáo viên hoặc công tác khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;
2. Có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng;
3. Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận (không quá 6 tháng);
4. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệpgiáo viên dự tuyển;
5. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, không bị án treo hoặc bị cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục,…
II. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh giáo viên
1. Giáo dục tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09 (tuyển dụng Trường Dạy trẻ Khuyết tật). Người dự tuyển phải có:
– Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tật học trở lên hoặc tốt nghiệp sư phạm tiểu học và có chứng chỉ bồi dưỡng về tật học;
– Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A hoặc bậc 1 (A1) – Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A (trừ người đăng ký dự tuyển có chuyên ngành Tin học);
2. Giáo viên trung học phổ thông hạng III – Mã số: V.07.05.15. Người dự tuyển phải có:
– Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên;
– Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc bậc 2 (A2) – Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Đối với người đăng ký dự tuyển chức danh giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A (trừ người đăng ký dự tuyển có chuyên ngành Tin học).
III. Thành phần hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn, công bố kết quả
1. Thành phần hồ sơ
Mỗi cá nhân dự tuyển làm 01 bộ hồ sơ, gồm:
a. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
b. Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), dán ảnh 4 x 6 có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
(Mẫu được phát hành tại Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 08/9/2016)
c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn có liên quan;
d. Bản sao bảng điểm tốt nghiệp (đại học hoặc cao đẳng); Đối với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp theo thang điểm 4 cần liên hệ với trường đào tạo xin giấy xác nhận quy đổi điểm sang thang điểm 10;
e. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
f. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên (nếu có): Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
g. Bản sao sổ hộ khẩu đăng ký thường trú;
h. Bản sao giấy khai sinh.
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
– Từ ngày 09/9/2016 đến hết ngày 06/10/2016.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (Số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)
– Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp thay, không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
3. Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển
– Ngày 15/10/2016 (thứ Bảy) tất cả người tham dự tuyển dụng tập trung tại trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Số 55 Cách Mạng tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ) để nghe phổ biến nội quy, các nội dung trước khi phỏng vấn (sẽ có thông báo cụ thể sau).
– Ngày 22,23/10/2016 tiến hành phỏng vấn thí sinh theo lịch.
– Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến là ngày 10/11/2016.
IV. Hình thức, nội dung, cách tính điểm
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển
a. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
b. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm những nội dung:
– Luật Giáo dục;
– Luật Viên chức;
– Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viên chức;
– Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức;
– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng và sử dụng viên chức;
– Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
– Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
– Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 ngày 12 tháng 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học);
– Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông);
– Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
– Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;
– Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;
– Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
– Phương pháp giảng dạy; Kiến thức về chuyên môn;
– Tâm lý học; Giáo dục học.
3. Cách tính điểm
a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được qui đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập hoặc điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn ở các mục 1, 2, 3.
4. Xác định người trúng tuyển
a. Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu về điều kiện sau đây:
– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì căn cứ vào thứ tự ưu tiên được quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
V. Thời hạn nhận việc
1. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ nhận giấy giới thiệu về đơn vị trúng tuyển để ký hợp đồng làm việc.
2. Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Quá thời hạn nói trên, người trúng tuyển không đến nhận việc thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng hoặc hủy hợp đồng làm việc đã ký.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: www.cantho.edu.vn./.
(Đính kèm bảng chỉ tiêu tuyển dụng vào các đơn vị trực thuộc Sở)

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– Website Sở GD&ĐT (để đăng thông báo);
– BPTN&TKQ Sở GD&ĐT (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCCB.

Nguồn: Cantho.edu.vn


Phản hồi của bạn