fbpx

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2017

736 Bình Định

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2017 là thông tin tuyển dụng viên chức mới để các bạn tham khảo.

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

1. Hình thức, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 công chức nghiệp vụ kiểm sát.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/11/2017.

– Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, 04 Trần Cao Vân – P. Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định.

Chi tiết:


Nguồn tin: vksbinhdinh.gov.vn


Phản hồi của bạn