fbpx
Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tài liệu ôn thi công chức chuyên viên chính với tài liệu 34 câu hỏi tự luận và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên...
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Như Thanh Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020   Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2231/SNV-CCVC ngày 23/10/2020 về...
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Thủy Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020 Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2199/SNV-CCVC ngày 20/10/2020 về việc...
Bệnh Viện Đa khoa Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020 Căn cứ văn bản số 14584/UNBND-THKH ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về...
Trường Đại Học Y tế Công Cộng Tuyển Dụng Giáo Viên Năm 2020 1. Vị trí, số lượng: – Vị trí: Giáo viên Giáo dục đặc biệt tại Phòng khám đa khoa. – Số...
Trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020 1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu 2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: – Thời...
Trường Cao Đẳng Cơ Điện Và Xây Dựng Bắc Ninh Tuyển Dụng Giảng Viên Năm 2020 1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng: Kiến tập 1...
Trung Tâm Đào Tạo Khu Công Nghệ Cao TP.Hồ Chí Minh Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020 1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 3....
Trung Tâm Y tế Huyện Phong Điền, Cần Thơ Tuyển Nhân Sự Năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu – Bác sĩ Y học dự phòng: 01 – Kỹ sư Công...
Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh Tuyển Dụng 2020 như sau: Căn cứ tình hình thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao,...
Trường Đại học Y Tế Công Cộng Tuyển Dụng Dược Sĩ Năm 2020 như sau: 1. Vị trí, số lượng: – Vị trí: Dược sĩ tại Phòng khám đa khoa. – Số lượng: 01. 2....
Trường Đại học Y Tế Công Cộng Tuyển Dụng Bác Sĩ Năm 2020 như sau: 1. Vị trí, số lượng: – Vị trí: Bác sĩ , Phòng khám đa khoa. – Số lượng: 03. 2. Điều...
Trung Tâm Điều Dưỡng Tâm thần Tân Định Bình Dương Tuyển Dụng Viên Chức 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu – Quản lý đối tương: 22 người...
Công An Tỉnh Khánh Hòa Tuyển Dụng Năm 2020 như sau: Thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao, Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển, sử dụng lao động hợp đồng...
Bệnh Viện Mắt Hải Phòng Tuyển Dụng Nhân Sự Năm 2020 Như sau: 1. Số lượng: 06 chỉ tiêu 2. Vị trí tuyển dụng: – Vị trí Khám bệnh, chữa bệnh: 01 Thạc sĩ Y...
Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Bá Thước, Thanh Hóa Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2020 Như sau:   Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số...
Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới các bạn tài liệu ôn thi viên chức giáo viên về Ngữ pháp và trắc nghiệm tiếng anh ôn thi giáo viên mới nhất để các bạn tham...
Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới bạn đọc Đề Thi Thử Viên Chức Giáo Viên Tiểu Học Năm 2019 Số 1 để các bạn tham khảo Câu hỏi 1: Quy tắc ứng xử là gì ?...
Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới bạn đọc Đề Cương Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Tỉnh Bắc Kạn Năm 2019 để phục vụ cho kỳ thi tuyển viên chức giáo viên sắp...
Tuyển Công Chức chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã phường với tài liệu Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp Hộ Tịch để...
Tuyển Công Chức chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã phường với tài liệu Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán để...
Tuyển Công Chức chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã phường với tài liệu Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Phường Chuyên Ngành Văn Phòng Thống Kê...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tài liệu ôn thi công chức chuyên viên chính với tài liệu 08 Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính để...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tài liệu ôn thi công chức chuyên viên chính với tài liệu 34 câu hỏi tự luận và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tới bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã là 51 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chức Danh Địa Chính, Xây Dựng, Nông...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tới bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã là 50 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp, Hộ Tịch để phục...
Tuyển Công Chức hôm nay tiếp tục chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã năm nay với tài liệu 50 Câu Hỏi Thi Công Chức Xã Phường Chức Danh Văn...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã năm nay với 48 Câu Hỏi Thi Tuyển Công Chức Xã Chuyên Ngành Văn Hóa Xã Hội để...
Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã năm nay với 50 Câu Hỏi Kiến Thức Chung Thi Tuyển Công Chức Xã để phục vụ cho kỳ thi...
Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ với bạn đọc tài liệu Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Dụng Giáo Viên Hà Nội Và Các Tỉnh Cả Nước để phục vụ cho việc thi...
Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới bạn đọc 222 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Thi Công Chức, Viên Chức theo Chuẩn Công nghệ thông tin mới nhất có đáp án hiện nay...
Call Now Button
Phản hồi của bạn