fbpx

08 Câu Hỏi, Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính

1197

Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tài liệu ôn thi công chức chuyên viên chính với tài liệu 08 Câu Hỏi Và Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính để bạn đọc làm tài liệu tham khảo cho kỳ thi tuyển công chức chuyên viên chính sắp tới

Dưới đây là 08 câu hỏi tự luận và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính. Để xem được đáp án đầy đủ các bạn vui lòng Dowload về máy nhé!

Câu 1. Nêu về tính cấp bách phải đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? Những thuận lợi và nguy cơ của đảng cầm quyền?

Câu 2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HCNN và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả HCNN ở Việt Nam hiện nay?

Câu 3. Phân tích và làm rõ vai trò quan trọng cảu cải cách hình chính nhà nước đối với sự phát triển bền vững kinh tế xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Đề xuất các biện phá để phát triển nền kinh tế bền vững của Việt Nam?

Câu 4. Pháp chế XHCN? Hãy trình bày phương hướng tăng cương pháp chế ở nước ta hiện nay?

Câu 5. Vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước CHXHCNVN, nêu cơ sở lý luận và hình thức thể hiện cụ thể trong thực tế, liên hệ với cơ quan đồng chí?

Câu 6. Hãy nêu và phân tích làm rõ sự cần thiết phải thực hiện các nguyên tắc trong thi hành công vụ (Luật Cán bộ công chức số 22/2008)ở nước ta, đồng chí hãy đề xuất các biện pháo hoàn thiện chế độ công vụ. Liên hệ tại địa phương hoặc cơ quan mình.

Câu 7. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa cán bộ công chức , viên chức theo quy định pháp luật hiện này. Vì sao cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện Cần, Kiệm, Liêm , Chính, Chí Công Vô Tư?

Câu 8. Nêu quy trình hoạch định chính sách công ở Việt Nam và những nội dung đánh giá chính sách, ý kiến đánh giá của đồng chí về cải cách hành chính hiện nay ở Việt Nam, Liên hệ ngành và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm hoàn theienj chính sách của đơn vị phát triển nhanh, bền vững?

Xem thêm: 34 Câu Tự Luận, Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính

Vui lòng Click vào DOWLOAD phía dưới để tải tài liệu

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn