fbpx

34 Câu Tự Luận, Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính

2251

Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tài liệu ôn thi công chức chuyên viên chính với tài liệu 34 câu hỏi tự luận và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính để bạn đọc làm tài liệu tham khảo cho kỳ thi tuyển công chức chuyên viên chính sắp tới

Dưới đây là 10 câu hỏi trong số 34 câu hỏi tự luận và đáp án môn kiến thức chung thi chuyên viên chính. Để xem được đầy đủ các bạn vui lòng Dowload về máy nhé!

Câu 1. Hãy cho biết sự khác nhau giữa VBQPPL với VBHC thông thường có gì khác nhau? Để VBQPPL có hiệu lực thi hành cần phải có những điều kiện đảm bảo nào. Phân tích các điều kiện đó và lấy ví dụ thực tế để minh họa?

Câu 2. Hãy phân tích nguyên tắc “bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ” trong thi hành công vụ của công chức quy định tại khoản 5 điều 3 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Liên hệ việc thực hiện nguyên tắc này trong cơ quan tổ chức đang công tác có hạn chế và tồn tại nào cần khắc phục?

Câu 3. Để VBQLNN thực hiện được chức năng pháp lý thì cần phải đảm bảo những điều kiện nào. Phân tích để làm rõ những điều kiện đó và minh họa bằng 1 VBQLNN cụ thể?

Câu 4. Hãy phân tích làm rõ bản chất của nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Liên hệ nội dung này với việc xây dựng đội ngũ công chức hiện nay.

Câu 5. Chấp hành quy định về Đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ có được coi là nghĩa vụ của công chức không? Vì sao? Liên hệ với thực tiễn để có được nhận xét về việc thực hiện quy định này ở cơ quan mình công tác. Công chức cần làm gì để công chức thực hiện tốt nghĩa vụ này?

Câu 6. Hãy phân tích điểm giống và khác nhau trong hoạt động giữa UBND và chủ tịch UBND khi thực hiện nguyên tắc tập trung tân chủ. Chế độ chịu trách nhiệm giữa UBNN và chủ tịch UBNN là như thế nào? Hãy phân tích và minh họa về chế độ chịu trách nhiệm giữa 2 chủ thể này?

Câu 7. Trình bày các yêu cầu khi soạn thảo văn bản QLNN. Hãy giải thích tại sao VBQLNN phải đảm bảo yêu cầu về thể thức?

Câu 8. Hãy phân tích và minh họa đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCNVN là nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân về mọi mặt hoạt động của mình và đảm bảo cho công dân thực hiện các nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội.

Câu 9. Hãy phân tích và minh họa đặc trưng nhà nước pháp quyền XHCNVN là nhà nước do ĐCSVN lãnh đạo?

Câu 10. Hãy phân tích làm rõ ý nghĩa của việc phân loại văn bản QLNN. Liên hệ thực tế đê rminh họa bằng 1 văn bản cụ thể theo cách phân loại theo tác giả?

Vui lòng Click vào DOWLOAD phía dưới để tải tài liệu

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn