fbpx

48 Câu Hỏi Thi Tuyển Công Chức Xã Chuyên Ngành Văn Hóa Xã Hội

1530

Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã năm nay với 48 Câu Hỏi Thi Tuyển Công Chức Xã Chuyên Ngành Văn Hóa Xã Hội để các bạn tham khảo

Danh sách 48 Câu Hỏi Thi Tuyển Công Chức Xã Chuyên Ngành Văn Hóa Xã Hội câu hỏi:

Câu 1: Anh ( chị ) hãy nêu nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ gồm những nội dung gì?

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết căn cứ vào một trong các giấy tờ nào để xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 còn sống được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ?

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện xác nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ?

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết căn cứ vào một trong các giấy tờ nào để xác nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/ 01 /1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đã hy sinh, từ trần từ trước ngày 01 /01 / 1995 được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ?

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để xác nhận thương binh được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ gồm những nội dung nào?

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện để xác nhận bệnh binh được quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ gồm những nội dung nào?

Câu 8: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005, được sửa đổi, bổ sung bởi những Pháp lệnh nào?

Câu 9: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội , gồm có những đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Pháp lệnh này?

Câu 10: Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được quy định gồm có bao nhiêu Chương?bao nhiêu Điều? nêu tổng quát tên của mỗi Chương?

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức viên chức

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải bản đầy đủ về máy!

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn