fbpx

50 Câu Hỏi Kiến Thức Chung Thi Tuyển Công Chức Xã

2568

Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã năm nay với 50 Câu Hỏi Kiến Thức Chung Thi Tuyển Công Chức Xã để phục vụ cho kỳ thi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn sắp tới

Danh sách 50 câu hỏi kiến thức chung thi tuyển công chức xã:

Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2015?

Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn chung và Tiêu chuẩn cụ thể được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn?

Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ; Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước và Những việc khác cán bộ, công chức không được làm được quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008?

Câu 4: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Hội đồng nhân dân và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2015?

Câu 5: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Chế độ đối với người tập sự, hướng dẫn tập sự, chế độ, chính sách đối với người hướng dẫn tập sự và công nhận đối với người hoàn thành chế độ tập sự được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn?

Câu 6: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Đạo đức của cán bộ, công chức; Văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân được quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008?

Câu 7: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2015?

Câu 8: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn?

Câu 9: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ; Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương; Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi và các quyền khác của cán bộ, công chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008?

Câu 10: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2015?

Câu 11: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Trình tự, thủ tục đánh giá công chức được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn?

Câu 12: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân và Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008?

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức viên chức

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải bản đầy đủ về máy

 

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn