fbpx

50 Câu Hỏi Thi Công Chức Xã Phường Chức Danh Văn Phòng Thống Kê

1616

Tuyển Công Chức hôm nay tiếp tục chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã năm nay với tài liệu 50 Câu Hỏi Thi Công Chức Xã Phường Chức Danh Văn Phòng Thống Kê phục vụ cho kỳ thi tuyển dụng công chức sắp tới

Danh sách các 50 Câu Hỏi Thi Công Chức Xã Phường Chức Danh Văn Phòng Thống Kê mới nhất:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Thống kê năm 2015, quy định về Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê như thế nào?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Thống kê năm 2015, quy định về Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê như thế nào?

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, quy định về Trách nhiệm của cơ quan thống kê trung ương trong phổ biến thông tin thống kê nhà nước như thế nào?

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, quy định về Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước như thế nào?

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành như thế nào?

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, quy định về Cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước như thế nào?

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, quy định về Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước như thế nào?

Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác Văn thư, quy định về Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến như thế nào?

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác Văn thư, quy định về Giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức như thế nào?

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác Văn thư, quy định về Quản lý và sử dụng con dấu như thế nào?

Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ, quy định về Thu thập tài liệu lưu trữ điện tử như thế nào?

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ, quy định về Trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử như thế nào?

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã năm 2019

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải bản đầy đủ về máy!

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn