fbpx

50 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp, Hộ Tịch

2473

Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tới bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã là 50 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp, Hộ Tịch để phục vụ cho kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm nay.

Danh sách 50 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp, Hộ Tịch bao gồm:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Tình tiết giảm nhẹ như thế nào?

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Tình tiết tăng nặng như thế nào?

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm như thế nào?

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng như thế nào?

Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực như thế nào?

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn như thế nào?

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước như thế nào?

Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về Áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề như thế nào?

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về Xác định tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính như thế nào?

Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về Nguyên tắc đăng ký hộ tịch như thế nào?

Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân như thế nào?

Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về Thẩm quyền đăng ký hộ tịch như thế nào?

Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch như thế nào?

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải bản đầy đủ về máy!

Tham khảo thêm tài liệu ôn thi công chức xã khác:

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn