fbpx

51 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chức Danh Địa Chính, Xây Dựng, Nông Nghiệp, Mặt Trận

2090

Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tới bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã là 51 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chức Danh Địa Chính, Xây Dựng, Nông Nghiệp, Mặt Trận để phục vụ cho kỳ thi tuyển dụng công chức xã năm nay.

Danh sách 51 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chức Danh Địa Chính, Xây Dựng, Nông Nghiệp, Mặt Trận bao gồm:

Câu 1: Anh (chị) hảy cho biết Khi Nhà nước thu hồi đất mà các tổ chức, cá nhân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường chi phí di chuyển tài sản như thế nào?

Câu 2: Anh (chị) hảy cho biết Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như thế nào?

Câu 3: Anh (chị) hảy cho biết Đăng ký đất đai,nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như thế nào?

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày các nội dung quản lý nhà nước về đất đai?

Câu 5: Anh (chị) hảy cho biết Những trường hợp nào sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Câu 6: Anh (chị) hảy cho biết Việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Câu 7: Anh (chị) hảy cho biết Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không? Pháp luật quy định cụ thể về trường hợp này như thế nào?

Câu 8: Anh (chị) hảy cho biết Pháp luật quy định như thế nào đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất?

Câu 9: Anh (chị) hảy cho biết Diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao được xác định như thế nào?

Câu 10: Anh (chị) hảy cho biết Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ?

Câu 11: Anh (chị) hảy cho biết Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? Nêu tên của từng Chương?

Câu 12: Anh (chị) hảy cho biết Luật đất đai năm 2013 quy định như thế nào về nguyên tắc sử dụng đất và những hành vi bị nghiêm cấm?

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải bản đầy đủ về máy!

Tham khảo thêm tài liệu ôn thi công chức xã khác:

 

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn