fbpx

Bản Tin Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Ngày 21/03/2019

1074

Ban Biên Tập Tuyển Công Chức Chia sẻ Bản Tin Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Ngày 21/03/2019 được cập nhật nhiều thông tin về tuyển dụng viên chức mới nhất tới mọi người.

1. Quận Long Biên, Hà Nội Tuyển Dụng 09 Công Chức Quận Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

+ Văn phòng HĐND – UBND huyện: 01 chỉ tiêu.

+ Phòng Nội vụ: 02 chỉ tiêu.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch: 02 chỉ tiêu.

+ Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội: 01 chỉ tiêu.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 chỉ tiêu.

+ Phòng Quản lý đô thị: 01 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Long Biên.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

2. Quận Long Biên, Hà Nội Tuyển 560 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 560 chỉ tiêu, trong đó:

+ Khối Mầm non: 231 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 161 chỉ tiêu.

+ Khối Trung học cơ sở: 168 chỉ tiêu

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Long Biên.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

3. Sơn Tây, Hà Nội Tuyển 171 Công Chức Hành Chính, Xã, Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng:171 chỉ tiêu, trong đó:

+ Công chức hành chính: 10 chỉ tiêu.

+ Công chức cấp xã: 14 chỉ tiêu, gồm:

+ Viên chức giáo dục: 147 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 76 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 45 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 26 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

4. Huyện Phúc Thọ, Hà Nội Tuyển 435 Công Chức Hành Chính, Xã, Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 435 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp huyện: 05 chỉ tiêu.

– Công chức cấp xã: 17 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 02 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng: 05 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 03 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 07 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 423 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên: 398 chỉ tiêu.

+ Nhân viên: 25 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phúc Thọ.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

5. Huyện Thạch Thất, Hà Nội Tuyển 05 Công Chức Cấp Xã Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 04 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

6. Huyện Thạch Thất, Hà Nội Tuyển 216 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 216 chỉ tiêu, trong đó:

+ Khối Mầm non: 133 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 104 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 103 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

7. Huyện Thường Tín, Hà Nội Tuyển 25 Công Chức Cấp Xã, Thị Trấn Năm 2019

– Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã: 25 chỉ tiêu

Trong đó:

+ Văn phòng Thống kê: 02 chỉ tiêu

+ Tư pháp hộ tịch: 07 chỉ tiêu

+ Văn hóa xã hội: 16 chỉ tiêu

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 15/03/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2019

+ Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

8. Huyện Thường Tín, Hà Nội Tuyển 244 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu, trong đó:

+ Khối tiểu học: 167 chỉ tiêu

+ Khối THCS: 77 chỉ tiêu

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 15/03/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2019

+ Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

9. Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tuyển 12 Công Chức Làm Việc Tại UBND Quận Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Trụ sở giao dịch với công dân, UBND quận Cầu Giấy

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

10. Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tuyển 21 Công Chức Phường Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 08 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 02 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Trụ sở giao dịch với công dân, UBND quận Cầu Giấy.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

11. Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tuyển 337 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 337 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên: 333 chỉ tiêu.

+ Nhân viên: 04 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Phòng Tiếp dân – Trụ sở giao dịch với công dân, UBND quận Cầu Giấy.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

12. Huyện Đông Anh, Hà Nội Tuyển 636 Công Chức Xã, Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 636 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp xã: 41 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 08 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng: 03 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 23 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 03chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 595 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 134 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 206 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 255 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

13. Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tuyển 16 Công Chức Phường Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng:16 chỉ tiêu, trong đó:

+ Công chức hành chính: 05 chỉ tiêu.

+ Công chức phường: 11 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND huyện

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

14. Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tuyển 14 Công Chức Làm Việc Tại UBND Quận Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

15. Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tuyển 50 Công Chức Phường Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 18 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị – Môi trường: 13 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 06 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 06 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

16. Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tuyển 461 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 461 chỉ tiêu, trong đó:

+ Khối Mầm non: 108 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 200 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 153 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

+ Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận Nam Từ Liêm.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

17. Huyện Quốc Oai, Hà Nội Tuyển 239 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 329 chỉ tiêu, trong đó:

+ Khối Mầm non: 130 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 105 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 94 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

18. Huyện Quốc Oai, Hà Nội Tuyển 7 Công Chức Đội Trật Tự Xây Dựng Đô Thị Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu tại Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

19. Huyện Quốc Oai, Hà Nội Tuyển 09 Công Chức Cấp Xã Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng: 02 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 06 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

20. Quận Ba Đình, Hà Nội Tuyển 09 Công Chức Làm Việc Tại UBND Quận năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Trụ sở UBND quận Ba Đình

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

21. Quận Ba Đình, Hà Nội Tuyển 35 Công Chức Phường Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 10 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 07 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – kế toán: 08 chỉ tiêu.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 06 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Trụ sở UBND quận Ba Đình.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

22. Quận Ba Đình, Hà Nội Tuyển 373 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 373 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 154 chỉ tiêu.

– Khối Tiểu học: 101 chỉ tiêu.

– Khói Trung học cơ sở: 118 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

23. Quận Tây Hồ, Hà Nội Tuyển 159 Công Chức, Viên Chức Phường, Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp phường: 19 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 06 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 140 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 27 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 66 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 47 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND quận.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

24. Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Tuyển 356 Công Chức, Viên Chức Hành Chính, Xã, Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 356 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức hành chính: 07 chỉ tiêu.

– Công chức cấp xã: 19 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 330 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 34 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 125 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 171 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

25. Huyện Thanh Trì, Hà Nội Tuyển 19 Công Chức Cấp Xã Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

26. Huyện Thanh Trì, Hà Nội Tuyển 716 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 716 chỉ tiêu, trong đó:

– Ngạch Giáo viên: 704 chỉ tiêu.

– Ngạch Nhân viên: 12 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: UBND huyện Thanh Trì.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

27. Huyện Thanh Trì, Hà Nội Tuyển 04 Công Chức Càm Việc Tại UBND Huyện Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng HĐND – UBND huyện: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Nội vụ: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Kinh tế: 01 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Hội trường số 1, UBND huyện Thanh Trì.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

28. Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tuyển 33 Công Chức Cấp Xã Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 14 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

– Chức danh tư pháp – Hộ tịch: 08 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

29. Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tuyển 08 Công Chức Làm Việc Tại UBND Huyện Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – UBND huyện Gia Lâm.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây

30. Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tuyển 536 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 536, trong đó:

– Vị trí Giáo viên: 522 chỉ tiêu.

– Vị trí Nhân viên: 14 chỉ tiêu.

– Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Chi tiết tuyển dụng xem tại đây


Call Now Button
Phản hồi của bạn