fbpx

Bản tin tuyển dụng viên chức, công chức ngày 06/11/2017

1766

Tuyển Công Chức cập nhận Bản tin tuyển dụng viên chức, công chức ngày 06/11/2017 để các bạn tham khảo:

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2017

– Nhu cầu tuyển dụng là : 03 người ( Ngạch chuyên viên).

– Vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng :

Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động :tuyển dụng 2.

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển : Đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế lao động hoặc kinh doanh và tài chính quốc tế hoặc ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga.

Mô tả vị trí việc làm: Tổ chức điều tra cung, cầu lao động hằng năm; Tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động và đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm. Tham mưu tổ chức chợ việc làm.
Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội : Tuyển dụng 1.

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển : Đại học kế toán hoặc Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

Mô tả vị trí việc làm : Tham mưu về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực người có công và thanh tra an toàn lao động đối với các doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

2. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2017

– Số lượng: 04 biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị tự đo lường.

– Chuyên ngành: Thủy lợi, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn, Kinh tế thủy lợi, Công trình, Môi trường.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

3. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tuyển dụng viên chức 2017

– 1 viên chức theo dõi công tác dịch vụ công, tư vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý đất đai (hệ chính quy). Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật đo đạc về bản đồ.

– 1 viên chức theo dõi công tác lưu trữ, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (hệ chính quy). Ưu tiên người có kinh nghiệm về lưu trữ, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

– 1 viên chức thực hiện công tác kế toán, tài chính, tài vụ của đơn vị; thanh toán các chế độ BHXH, tiền lương, tiền công; thực hiện soạn thảo các hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao khoán, chuyên môn.
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài nguyên và môi trường 5 năm trở lên.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

4. Viện kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017

– Tuyển 14 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát tại các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (Trong đó nam 10 người, nữ 04 người).

– Tuyển 01 nữ công chức làm Văn thư – Lưu trữ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

5. Văn phòng UBND tỉnh Hưng yên tuyển dụng viên chức năm 2017

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người.

– Vị trí: Thủ kho, Thủ quỹ tại Trung tâm hội nghị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

6. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu, trong đó:

+ Bộ phận chuyên môn: 71 chỉ tiêu.

+ Bộ phận Hành chính: 14 chỉ tiêu.

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

7. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng 2017

Vị trí: 02 Nhân viên Kế hoạch

Mô tả công việc:

+ Tham gia lập kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn dự án

+ Quản lý hồ sơ dự án

+ Thực hiện các thủ tục trong quá trình lựa chọn nhà thầu

+ Quản lý tiến độ, chi phí dự án

+ Lập các báo cáo theo quy định

+ Các công việc khác theo yêu cầu

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng 2017

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

9. Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

Gồm các chuyên ngành sau:

+ Quản trị khách sạn: số lượng cần tuyển 2.

+ Cắt gọt kim loại: Số lượng cần tuyển 2.

+ Công nghệ ô tô: Số lượng cần tuyển 2.

+ Xây dựng dân dựng: Số lượng cần tuyển 2.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây

10. Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng tuyển dụng công chức 2017

– Nhu cầu tuyển dụng: Ngạch chuyên viên: 06 người.

– Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 1/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017.

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại đây


Call Now Button
Phản hồi của bạn