fbpx

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

278 TP Hồ Chí Minh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 1448/KH-BVBNĐ ngày 18/9/2018 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về việc tuyển dụng viên chức năm 2018, công văn số 4106/SNV-CCVC ngày 29/10/2018 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và công văn số 7120/SYT-TCCB ngày 05/11/2018 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 23 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng III: 29 chỉ tiêu.

– Dược sĩ hạng III: 05 chỉ tiêu.

– Kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y hạng III: 04 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 02 chỉ tiêu.

– Chuyên viên (hoặc tương đương): 01 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 18 chỉ tiêu.

– Dược sĩ hạng IV: 05 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 07/12/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tổ Hành chánh Văn thư – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, 764 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Call Now Button
Phản hồi của bạn