fbpx

Bệnh Viện Đa Khoa Kỳ Anh, Hà Tĩnh Tuyển Dụng ViênChức Y Tế Năm 2019

215 Hà Tĩnh

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Bệnh Viện Đa Khoa Kỳ Anh, Hà Tĩnh Tuyển Dụng ViênChức Y Tế Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ đa khoa (hạng III): 23 chỉ tiêu.

– Bác sĩ Y học cổ truyền trở lên (hạng III): 01 chỉ tiêu.

– Bác sĩ Y học dự phòng trở lên (hạng III): 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 18/03/2019 đến hết ngày 17/04/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Cơ quan Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Chi tiết tuyển dụng:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn