fbpx

Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí tuyển dụng viên chức năm 2018

416

Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí tuyển dụng viên chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 261 viên chức, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 64 người.

– Dược sĩ hạng III: 03 người.

– Dược hạng IV: 10 người.

– Điều dưỡng hạng III: 13 người.

– Điều dưỡng hạng IV: 137 người.

– Hộ sinh hạng IV: 10 người.

– Kỹ thuật Y hạng III: 03 người.

– Kỹ thuật Y hạng IV: 21 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 06/11/2018 đến ngày 04/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – cán bộ, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Call Now Button
Phản hồi của bạn