fbpx

Chứng Chỉ Tin Học Và Anh Văn Nào Đủ Điều Kiện Thi Viên Chức Giáo Viên Tại Hà Nội?

1514

Trong đơn tuyển dụng công chức viên chức tại hà nội năm 2019 có rất nhiều bạn inbox hỏi mình là Chứng Chỉ Tin Học Và Anh Văn Nào Đủ Điều Kiện Thi Viên Chức giáo viên Tại Hà Nội? Vậy hôm nay cùng mình tìm hiểu xem những chứng chỉ nào đủ điều kiện nhé

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Tại Hà Nội Năm 2019

Chứng chỉ tin Anh văn đủ điều kiện để nộp hồ sơ thi viên chức giáo viên tại Hà Nội?

Căn cứ theo Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBNN thành phố Hà Nội, những Chứng chỉ tin Anh văn đủ điều kiện để nộp hồ sơ thi viên chức giáo viên tại Hà Nội:

– Có trình độ ngoại ngữ Bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương được thực hiện theo hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/02/2016 của Sở giáo dục và đào tạo tại Hà Nội, cụ thể:

– Đối với chứng chỉ chương trình tiếng anh thực hành A, B, C ban hành theo quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ giáo dục và đào tạo và A1, A2, B1, B2, C1, C2 ban hành theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo trước đây được tạm thời quy đổi theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo như sau:

+ Trình độ A theo quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương với Bậc 1 của Khung 6 bậc.

+ Trình độ B theo quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương với Bậc 2 của Khung 6 bậc.

+ Trình độ C theo quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương với Bậc 3 của Khung 6 bậc.

+ Trình độ B2 theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương với Bậc 4 của Khung 6 bậc.

+ Trình độ C1 theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương với Bậc 5 của Khung 6 bậc.

+ Trình độ C2 theo quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương với Bậc 6 của Khung 6 bậc.

– Các chứng chỉ tiếng anh quốc tế đã cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế các trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4, Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chương trình giáo dục thương xuyên về tiếng anh thực hành.

– Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ phải có chứng chỉ thứ hai đạt bậc 1 trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Chứng chỉ tin học nào đủ điều kiện thi viên chức giáo viên tại Hà Nội?

Căn cứ theo Quyết định 1076/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBNN thành phố Hà Nội, những Chứng chỉ tin Tin Học sau đủ điều kiện để nộp hồ sơ thi viên chức giáo viên tại Hà Nội:

Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản (thực hiện theo quy định tại điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGD Đ-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ thông tin truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin)

Xem thêm: Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên


Call Now Button
Phản hồi của bạn