fbpx

Đề cương ôn thi công chức xã lĩnh vực xã hội năm 2017

1494

Tuyển Công Chức tiếp tục chia sẻ tài liệu ôn thi công chức là Đề cương ôn thi công chức xã lĩnh vực xã hội năm 2017 để quý độc giả tham khảo cho mình trong quá trình ôn thi công chức.

BQT xin trích một số nội dung để các bạn tham khảo:

Phần 1: Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

*** Xem thêm: Đề cương ôn thi công chức xã lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

1. Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

2. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

3. Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi:

Phần 2: Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

*** Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã lĩnh vực môi trường năm 2017

1. Các dạng tậtvà mức độ khuyết tật của người khuyết tật:

2. Về xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật:

3. Hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng và hệ số tính mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật:

1. Nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội và đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội ?

Phần 3: Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

1. Nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội và đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội ?

2. Quy định hồ sơ, thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xạ hội

Phần 4: Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

*** Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành hộ tịch, tư pháp

1.Đối tượnghưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

2. Quy định hệ số mức trợ cấp xã hội hàng tháng:

3. Quy định hồ sơ, thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng:

4. Quy định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và thủ tục hỗ trợ lương thực cho nhân dân bị thiếu đói do thiên tai, hoả hoạn gây ra:

5. Quy định mức hỗ trợ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết, mất tích và hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy do thiên tai, hoả hoạn gây ra:

Phần 5: Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

1. Mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020:

2. Các nhóm giải pháp chủ yếucủa Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020:

Các bạn kích xuống dưới để tải tài liệu nhé!

Hãy like nếu bạn thấy tài liệu có ý nghĩa và hãy chia sẻ nếu bạn thấy tài liệu hay nhé và đừng quên đánh giá 5 SAO dưới cuối bài viết để ủng hộ BQT Tuyển Công Chức nhé.

BQT xin chân thành cảm ơn!

Click để download tài liệu!


Phản hồi của bạn