fbpx

Đề Thi Kiến Thức Chung Thi Viên Chức Huyện Văn Quan, Lạng Sơn Năm 2017

131

Tuyển Công Chức xin chia sẻ Tài liệu ôn thi viên chức giáo viênĐề Thi Kiến Thức Chung Thi Viên Chức Huyện Văn Quan, Lạng Sơn Năm 2017 để các bạn tham khảo:

 

UBND HUYỆN VĂN QUAN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC

 

 

KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

ĐỀ THI: KIẾN THỨC CHUNG

NGÀY THI: 26/08/2017

Thời gian: 120 phút

(không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức và thông báo kết quả tuyển dụng viên chức (30 điểm).

Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày mục đích, nội dung phân loại viên chức và các hình thức kỷ luật đối với viên chức (30 điểm).

Câu 3. Anh (chị) hãy xử lý tình huống sau:

Cháu Phương Anh được 25 tháng tuổi, học lớp 2 tuổi A do cô giáo Mai Lan chủ nhiệm. Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ nghỉ trưa là cháu Phương Anh lại khóc và không chịu ngủ trưa mặc dù cô Mai Lan đã bế và dỗ dành cháu nhưng cháu càng khóc to hơn và đòi về mẹ.

  • Nếu là cô giáo chủ nhiệm lớp 2 tuổi A thì anh (chị) sẽ xử trí tình huống này như thế nào? (20 điểm)
  • Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, anh (chị) sẽ làm gì? (20 điểm)

– Hết –

Thí sinh không được dung tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm

 

TẢI VỀ


Phản hồi của bạn