fbpx

Sở GDĐT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017

1158 Hà Nội

Tuyển công chức xin chia sẻ thông tin tuyển công chức về Sở GDĐT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-SNV ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang,

Nhằm bổ sung nhân sự năm học 2016-2017 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sở Giáo dục và Đào tạo đề thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng là 25 chỉ tiêu, bao gồm:

– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật: 04 chỉ tiêu:

+ Giáo viên dạy Tin học: 01 chỉ tiêu (Đại học sư phạm Tin học, Kỹ sư Tin học trở lên, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm).

+ Giáo viên dạy Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 01 chỉ tiêu  (Đại học chuyên ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật trở lên, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm).

+ Giáo viên dạy Kỹ thuật Điện-Điện tử: 01 chỉ tiêu  (Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử trở lên, có tín nghiệp sư phạm).

+ Kỹ sư ngành Quản lý đất đai: 01 chỉ tiêu (Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai trở lên).

 

– Đối với giáo viên các trường THPT: 20 chỉ tiêu

* Giáo viên dạy cấp THPT: 15  chỉ tiêu

+ Giáo viên dạy Ngữ văn: 02 chỉ tiêu (ĐHSP Ngữ văn trở lên hoặc Cử nhân Ngữ văn, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Toán: 03 chỉ tiêu  (ĐHSP Toán trở lên hoặc Cử nhân Toán, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Vật lý: 02 chỉ tiêu  (ĐHSP Vật lý trở lên hoặc Cử nhân Vật lý, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Lịch sử: 01 chỉ tiêu (ĐHSP Lịch sử trở lên hoặc Cử nhân Lịch sử, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Địa lý: 01 chỉ tiêu (ĐHSP Địa lý trở lên hoặc Cử nhân Địa lý, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Hóa học: 02 chỉ tiêu  (ĐHSP Hóa học trở lên hoặc Cử nhân Hóa học, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu  (ĐHSP Tiếng Anh trở lên hoặc Cử nhân Tiếng Anh, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

* Giáo viên dạy cấp THCS: 05  chỉ tiêu

+ Giáo viên dạy Ngữ văn: 03 chỉ tiêu   (ĐHSP Ngữ văn trở lên hoặc Cử nhân Ngữ văn, có tín chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Toán: 01 chỉ tiêu  (Chuyên ngành ĐHSP Toán hoặc Toán – Tin trở lên hoặc Cử nhân Toán – Tin, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

+ Giáo viên dạy Công nghệ: 01 chỉ tiêu (Chuyên ngành ĐHSP Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp).

– Đối với nhân viên thư viện-thiết bị: 01 chỉ tiêu (Chuyên ngành Trung cấp Thư viện – Thiết bị)

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Tất cả các loại hồ sơ nên sắp xếp theo thứ tự qui định như trên, ứng viên đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

  1. a) Thời gian: từ ngày 08/8/2016 đến ngày 01/9/2016.
  2. b) Địa điểm: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 4, đường Ngô Quyền, khu vực 4, Phường V – TP.Vị Thanh – Hậu Giang. Điện thoại: 07113.876267

  (Cá nhân tự nộp hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo không nhận hồ sơ thiếu văn bằng, chứng chỉ theo quy định).

  1. c) Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ niêm yết danh sách dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Website: http://haugiang.edu.vn, từ ngày 05/9/2016.

 

(Đính kèm Kế hoạch số: 55/SGDĐT-TCCB ngày 29/7/2016)


Phản hồi của bạn