fbpx

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

645 Lạng sơn

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018 là những thông tin tuyển dụng công chức viên chức mới nhất để các bạn tham khảo

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ văn bản số 218 /HD-SNV ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SGTVT ngày 30/01/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn;

Ban Quản lý bảo trì đường bộ thông báo tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2018 với nội dung như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Ngoài các điều kiện trên, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG.

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng 05 viên chức, làm việc tại vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

STT

Vị trí tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

Trình độ tối thiểu

Chuyên ngành

1

Tuần kiểm viên, Quản lý dự án, Tư vấn giám sát các công trình giao thông

04

Đại học

Kỹ sư xây dựng công trình giao thông hoặc Kỹ sư xây dựng cầu đường

B

B

2

Hành chính, kế toán

01

Đại học

Cử nhân kinh tế

B

B

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu thống nhất do Sở nội vụ phát hành.

Thí sinh đăng ký mua và nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lạng Sơn.

IV. LỆ PHÍ THI TUYỂN .

Lệ phí thi tuyển được quy định theo thông tư số: 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; cụ thể:

a) Dưới 100 thí sinh thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

b) Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;

c) Từ 500 thí sinh trở lên thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN.

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 15/3/2018 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Văn phòng Ban Quản lý bảo trì đường bộ – Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(Người nhận hồ sơ: đồng chí Đàm Văn Thang – Phụ trách Văn phòng Ban QLBT đường bộ, Điện thoại cơ quan: 0205 3 810 555)

– Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ giấy tờ theo quy định và nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý bảo trì đường bộ – Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn (không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không trúng tuyển.

VI. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Thời gian và địa điểm xét tuyển: Trong tháng 4 năm 2018 tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

– Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải Lạng sơn, được đăng tải trên báo Lạng Sơn và Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/gtvt/.

** Xem thêm: Tuyển dụng công chức viên chức tại Lạng Sơn

Nguồn tin: www.langson.gov.vn


Phản hồi của bạn