fbpx

Hà Nội Tuyển Công Chức Làm Việc Tại Sở, Cơ Quan Ngang Sở, UBND Quận, Huyện, Thị Xã Năm 2019

508 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về UBND TP.Hà Nội Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 như sau:

Ngày 6/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 là 345 người. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi).Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển do Hội đồng tuyển dụng quyđịnh.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức; tham mưu giúp Hội đồng thi tuyển Thành phố về tổ chức, thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức thi tuyển công chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của UBND thành phố Hà Nội, website của Sở Nội vụ Hà Nội.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyên thông chuẩn bị cơ sở vật chât, máy vi tính, phòng thi và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc xây dựng, áp dụng phần mềm thi các môn trắc nghiệm theo kế hoạch của Thành phố.

Thanh tra thành phố Hà Nội tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định thành lập Ban Giám sát để giám sát toàn bộ các khâu của quá trình tổ chức thi tuyển.

Công an Thành phố xác minh bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi để phòng ngừa và xử lý theo quy định của pháp luật việc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không đúng quy định.

Các Sở, ban, ngành chuẩn bị tài liệu, văn bản có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của Hội đồng thi tuyển công chức đê xây dựng nội dung ôn tập cho thí sinh dự thi.

Chi tiết tuyển dụng:

 

Chỉ tiêu thi tuyển công chức khối Sở, Ngành

Chỉ tiêu thi tuyển công chức khối Quận, Huyện

Nguồn tin: http://sonoivu.hanoi.gov.vn

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn