fbpx

Hà Nội Tuyển Dụng Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn Năm 2019

805 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về UBND TP.Hà Nội Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2019 như sau:

Ngày 6/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 là 1.029 người (bao gồm cả lớp công chức nguồn khóa 4 là: 264 người), cụ thể: Văn phòng – Thống kê: 227 người; Địa chính – Xây dựng: 206 người, trong đó: Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường (đối với xà) là 108 người, Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) là 98 người; Tài chính – Kế toán: 198 người; Tư pháp – Hộ tịch: 200 người; Văn hóa – Xã hội: 198 người, trong đó: Lĩnh vực Văn hóa là 95 người. Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội là 103 người.

Tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức thi tuyển, nội dung thi tuyển cụ thể như sau:

Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng trên máy tính, thời gian 30 phút.

Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

Nội dung ôn thi và tổ chức thi các môn do Sở Nội vụ hướng dẫn chung cho các thí sinh trong toàn Thành phố. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cùng Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã rà soát, thông báo chỉ tiêu chi tiết cần tuyển dụng của từng chức danh tới xã, phường, thị trấn trên Website của Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã và trụ sở UBND xã, phường, thị trấn có chỉ tiêu sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định.

UBND quận, huyện, thị xã thành lập Ban thu hồ sơ để tiếp nhận hồ sơ, lệ phí theo quy định; Thời gian nhận hồ sơ do Sở Nội vụ hướng dẫn lịch cụ thể theo quy định; Địa điểm nhận hồ sơ: Do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Sau khi chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển, rà soát thông báo những người đủ điều kiện tham gia tuyển dụng, UBND quận, huyện, thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc để thi tuyển theo lịch và hướng dẫn của Sở Nội vụ

Chi tiết tuyển dụng:

Nguồn tin: http://sonoivu.hanoi.gov.vn

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn