fbpx

Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Tuyển 356 Công Chức, Viên Chức Hành Chính, Xã, Giáo Dục Năm 2019

913 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Tuyển 356 Công Chức, Viên Chức Hành Chính, Xã, Giáo Dục Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 356 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức hành chính: 07 chỉ tiêu.

– Công chức cấp xã: 19 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 330 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 34 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 125 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 171 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ.

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Tại Hà Nội Năm 2019

Chi tiết tuyển dụng:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn