fbpx

Huyện Đông Anh, Hà Nội Tuyển 636 Công Chức Xã, Giáo Dục Năm 2019

300 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Huyện Đông Anh, Hà Nội Tuyển 636 Công Chức Xã, Giáo Dục Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 636 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp xã: 41 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 08 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng: 03 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 23 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 03chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 595 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 134 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 206 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 255 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND huyện.

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Tại Hà Nội Năm 2019

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã

Chỉ tiêu tuyển dụng:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn