fbpx

Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tuyển 33 Công Chức Cấp Xã Năm 2019

373 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Huyện Gia Lâm, Hà Nội Tuyển 33 Công Chức Cấp Xã Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 14 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

– Chức danh tư pháp – Hộ tịch: 08 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm.

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn