fbpx

Huyện Thường Tín, Hà Nội Tuyển 244 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

188 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Huyện Thường Tín, Hà Nội Tuyển 244 Viên Chức Giáo Dục Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu, trong đó:

+ Khối tiểu học: 167 chỉ tiêu

+ Khối THCS: 77 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 15/03/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2019

– Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Xem thêm: Tài Liệu Ôn Thi Viên Chức Giáo Viên Tại Hà Nội Năm 2019

Chi tiết tuyển dụng:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn