fbpx

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2017

1612 Tuyên Quang

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2017 là những tin tức mới nhất mà chúng tôi muốn cập nhật và chia sẻ tới mọi người.

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

1. Số lượng tiếp nhận: 01 Chuyên viên Quản lý cải cách hành chính.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 19/8/2017.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, số 1, đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

Chi tiết:


Phản hồi của bạn