fbpx

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 (Đợt 1)

179 TP Hồ Chí Minh

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 (Đợt 1)

1. Nhu cầu tuyển dụng: 299 giáo viên, trong đó:

– Bậc Mầm non: 69 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 126 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 104 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Nhận hồ sơ kể từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 07/12/2018, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 tại trường đăng ký xét tuyển.

**** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

 


Phản hồi của bạn