fbpx

Quận Tây Hồ, Hà Nội Tuyển 159 Công Chức, Viên Chức Phường, Giáo Dục Năm 2019

535 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Quận Tây Hồ, Hà Nội Tuyển 159 Công Chức, Viên Chức Phường, Giáo Dục Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp phường: 19 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 06 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 140 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 27 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 66 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 47 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND quận.

Chi tiết tuyển dụng:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn