fbpx

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2017

625 Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Công chức xin chia sẻ tới quý độc giả thông tin tuyển dụng công chức là Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển dụng công chức năm 2017.

 Thông tin tuyển dụng công chức, viên chức

Thông tin tuyển công chức chi tiết:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Quyết định 475/QĐ-SNV ngày 21/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính đề nghị Sở Nội vụ đăng thông báo tuyển dụng viên chức theo nội dung như sau:

“Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển 02 viên chức”

Chức danh (vị trí) cần tuyển

Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ (Anh văn) Tin học Yêu cầu khác
Kỹ sư (Hạng III) Đại học trở lên Lâm nghiệp chế biên lâm sản Bậc 2 (A2) hoặc B B Ưu tiên: Trì độ thạc sĩ loại giỏi
Kế toán Đại học trở lên Tài chính kế toán Bậc 2 (A2) hoặc B

B

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/02/2017 đến 06/3/2017.

– Địa điểm: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh BR-VT, số 09, Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

– Điện thoại: 0643.717142.

Chi tiết thông tin tuyển dụng:

Nguồn tin: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

 


Phản hồi của bạn