fbpx

SHB Tuyển dụng Phó phòng Truyền thông – Trung tâm Marketing

579

 

Tuyển công chức xin chia sẻ tới các bạn thông tin tuyển dụng ngân hàng là  SHB Tuyển dụng Phó phòng Truyền thông – Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu để các bạn tham khảo:

  • Hà Nội
  • Quản lý
  • Lương thỏa thuận
  • Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
  • Trung tâm Marketing & Thương hiệu truyền thông
  • 30/09/2016

Mô Tả Công Việc

1.  Chịu  trách  nhiệm  trước  Trưởng  Phòng  Truyền  thông  về  việc  xây  dựng, phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện chiến lược quảng bá thương hiệu  thông  qua  các  hoạt  động  PR  nhằm  xây  dựng  và  củng  cố  hình  ảnh thương hiệu  phù hợp với từng giai đoạn, từng địa bàn và từng phân khúc khách hàng mục tiêu;
2.  Xây dựng chiến lược  PR  phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu, giám sát thực hiện và nuôi dưỡng các hoạt động quan hệ với công chúng, giới  truyền  thông  đại  chúng  (báo  chí,  truyền  hình…)  nhằm  xây  dựng  và
củng cố hình ảnh thương hiệu  SHB, phù hợp với định vị thương hiệu, theo biến đổi thị trường và khách hàng mục tiêu trên toàn hệ thống và từng địa bàn;
3.  Duy trì mối quan hệ báo chí bền chặt để đảm bảo việc ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng báo chí; hạn chế tối đa các thông tin không tích cực và tối đa việc xuất hiện thương hiệu SHB và thương hiệu sản phẩm SHB một cách tích cực trên báo chí, truyền hình với chi phí hiệu quả
4.  Xử lý  khủng hoảng truyền thông: Phối hợp với các đơn vị nội bộ liên quan (Ban lãnh đạo, Bộ phận quản trị rủi ro, Pháp chế….) trong công tác phòng ngừa,  hạn chế rủi ro truyền thông  và xử lý khủng hoảng truyền thông khi
xảy ra khủng hoảng;

5.  Chịu trách nhiệm là đầu mối  phối hợp với các đơn vị trên hệ thống tổng hợp thông tin và xin phê duyệt theo phân quyền  để  phát ngôn ra bên ngoài các thông tin về ngân hàng, trên tất cả các phương tiện truyền thông;
6.  Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện  các chương trình truyền thông PR về sản phẩm như một phần trong kế hoạch Marketing. Kết hợp  để  tối  đa  hóa  việc  xây  dựng  thương  hiệu  trong  các  hoạt  động  Marketing sản phẩm đồng thời đảm bảo đảm bảo tính đồng bộ
7.  Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc trên toàn hệ thống về những vấn đề liên quan đến hoạt động truyền thông của SHB;
8.  Chủ  động  phối  hợp  với  các  bộ  phận  trong  ngân  hàng  để  tổ  chức  truyền thông PR nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu;
9.  Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo,  phát  triển  đội  ngũ  kế  cận,  xây  dựng  cơ  chế  phân công,  ghi  nhận  và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV…) trong  mảng công việc quản lý, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng  để đảm bảo hiệu quả công việc cũng như phát triển nhân lực trong bộ phận mà mình quản lý;
10.  Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của mảng công việc phụ trách  theo hạn mức đã được duyệt  và chịu trách nhiệm trực tiếp trên hiệu quả chi tiêu ngân sách trong phạm vị phụ trách;
11.  Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của mảng công việc phụ trách
12.  Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro
13.  Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
14.  Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng và Giám đốc trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Truyền thông, báo chí, Marketing, hoặc chuyên ngành liên quan

2. Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

3. Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

Nguồn:shbjobs.com


Phản hồi của bạn