fbpx

Sở Nông Nghiệp Tỉnh Thái Nguyên Tuyển Dụng Công Chức Năm 2019

488 Thái Nguyên

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin Sở Nông Nghiệp Tỉnh Thái Nguyên Tuyển Dụng Công Chức Năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Kế toán viên: 03 chỉ tiêu.

– Kiểm lâm viên: 02 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 03 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 18/07/2019 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Call Now Button
Phản hồi của bạn