fbpx

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

244

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-SNV ngày 13/11/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường: 02 chỉ tiêu.

– Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 27/11/2018 đến hết ngày 24/12/2018.

– Địa điểm:

+ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

+ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Địa chỉ: Tầng 5, số 24 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng.

+ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Địa chỉ: Tầng 6, số 24 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:


Phản hồi của bạn