fbpx

Tài liệu Chuyên ngành ôn thi viên chức giáo viên THPT

917

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN THPT

Mọi người Click vào Link để tải về nhé

1. Môn Toán: http://123link.pro/pVfbSCwY

2. Môn Văn: http://123link.pro/rwy5bXt4

3. Môn Anh: http://123link.pro/ITg1ZTY

4. Môn Hóa Họchttp://123link.pro/evjyw

5. Môn Vật Lý: http://123link.pro/r3kpnw0u

6. Môn Lịch Sử: http://123link.pro/8SzsRKC

7. Môn Địa Lý: http://123link.pro/1zKfV

8. Môn GDCD: http://123link.pro/rSq2v

9. Môn Sinh – Công Nghệ: http://123link.pro/Rx95Kl

10. Môn Tin Học: http://123link.pro/dbuW

11. Môn Thể Dục: http://123link.pro/wV5C

12. Môn Quốc Phòng: http://123link.pro/OwbvBxR


Call Now Button
Phản hồi của bạn