fbpx

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp Hộ Tịch

1499

Tuyển Công Chức chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã phường với tài liệu Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp Hộ Tịch để phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức xã phường và thị trấn sắp tới

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp Hộ Tịch bao gồm:

1. Luật Tổ Chức Chính Quyền Năm 2015

2. Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

3. Luật Hộ Tịch

4. Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

5. Luật nuôi con nuôi 2010

6. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 – Bộ Tư pháp

7. Luật Hòa Giai

8. Nghị định số 123.2015.NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

9. Nghị định số 23.2015.NĐ-CP của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Xem thêm các thông tin tài liệu ôn thi công chức xã phường năm 2019 mới nhất!

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải tài liệu về máy!

Tham khảo:

1. Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán

2. Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Phường Ngành Văn Phòng Thống Kê

3. 08 Câu Hỏi, Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính

4. 34 Câu Tự Luận, Đáp Án Môn Kiến Thức Chung Thi Chuyên Viên Chính

5. 51 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chức Danh Địa Chính, Xây Dựng, Nông Nghiệp, Mặt Trận

6. 50 Câu Hỏi Thi Viết Công Chức Xã Chuyên Ngành Tư Pháp, Hộ Tịch

7. 50 Câu Hỏi Thi Công Chức Xã Phường Chức Danh Văn Phòng Thống Kê

8. 48 Câu Hỏi Thi Tuyển Công Chức Xã Chuyên Ngành Văn Hóa Xã Hội

9. 50 Câu Hỏi Kiến Thức Chung Thi Tuyển Công Chức Xã


Call Now Button
Phản hồi của bạn