fbpx

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Phường Ngành Văn Phòng Thống Kê

2412

Tuyển Công Chức chia sẻ với bạn đọc tài liệu ôn thi công chức xã phường với tài liệu Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Phường Chuyên Ngành Văn Phòng Thống Kê để phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức xã phường và thị trấn sắp tới

Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Xã Phường Chuyên Ngành Văn Phòng Thống Kê bao gồm các nội dung sau:

1. Luật Tổ Chức Chính Quyền Năm 2015

2. Luật Cán Bộ Công Chức Năm 2008

3. Luật Lưu Trữ 2011

4. Luật Thống kê số 89/2015/QH13

5. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

6. Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

7. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm các tài liệu ôn thi công chức xã khác bao gồm:

Xem thêm các thông tin tuyển dụng công chức viên chức mới nhất!

Các bạn vui lòng Click vào nút Dowload phía dưới để tải tài liệu về máy!

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn